Становлення культурної дипломатії України як соціокультурного інституту

DOI: 10.46493/2663-2675-2021-1-2-2

Автори:

Дмитро Вєдєнєєв , професор, доктор історичних наук, професор кафедри арт-менеджменту та івент-технологій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Анотація.

У статті представлено основні чинники інституціоналізації та прискорення (з 2016 р.) Української культурної дипломатії. Автор подає огляд історичного шляху становлення інституту культурної дипломатії України у 1918-1991 роках. Вважається, що в умовах затвердження парадигми нових міжнародних відносин - геоінформації (в якій головним чинником системи світової політики стали інформаційні потоки та корекція масової свідомості) ефекти від імені культурної дипломатії могли б покращити міжнародний імідж України як ефективної держави, підвищити конкурентоспроможність національного мистецтва та культурної продукції на світовому культурному ринку. Це вважається виступом культурного Міністерство закордонних справ України виконує функцію культурної дипломатії щодо національного культурного продукту та інформації про поширення українських народних культурно-цивілізаційних досягнень за кордоном. Автор описує комплекс спеціальних відділів (установ) у структурі головного органу МЗС, українських дипломатичних представників, інших культурно-інформаційних інститутів (фондів, спілок) державного та громадянського характеру. У статті визначається головна роль у розвитку міжнародно-культурної комунікації, яку відіграє Український інститут (UI)-державна організація, яка представляє українську культуру у світі та формує позитивний імідж України за кордоном. Автор висвітлює такі основні завдання інтерфейсу користувача, як поліпшення впізнаваності України у світі через поширення знань про Україну; Популяризація української мови та культури за кордоном; розвиток міжнародного діалогу за рахунок підтримки міжнародних обмінів; забезпечення участі України у проектах співпраці у сфері творчих галузей, культури, освіти, науки, економіки та інших; розподіл розвитку українського громадянського суспільства, державотворення, прихильність цінностям свободи, демократії, національної єдності.

Ключові слова : культурна дипломатія, культурна політика, «м'яка сила», соціокультурні інститути, міжнародна інформація, державотворення

Мова статті : українська

Список пристатейної літератури :

1. Ботанова К. Україна як бренд. Ольга Жук і нова культурна дипломатія у МЗС URL: https://life.pravda.com.ua/culture/2016/02/22/208496/

2. Будков Д.В., Вєдєнєєв Д.В. Слово правди про Україну. Міжнародна інформаційна діяльність Української держави. 1917–1920. Монографія. – К.: К.І.С., 2004. – 235 с.

3. Вєдєнєєв Д.В. Становлення культурної дипломатії Української Народної Республіки періоду Директорії (1918 – 1920 рр.) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2019. – № 2. – С. 18 – 22.

4. Вєдєнєєв Д. Асиметричний («гібридний») тип конфліктності: культурно-інформаційна складова // Культурологічні та мистецтвознавчі паралелі: науковий і практичний вимір. Матеріали міжнародного симпозіуму. 6 червня 2019 р. – К.: НАКККіМ, 2019. – С. 297 – 299.

5. Вєдєнєєв Д. «Вишукана» гібридна зброя: ураження свідомості керманичів та інтелігенції // Виклики і ризики. Безпековий огляд Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. – 2020. – № 9. – С. 20 – 32; № 10. – С. 14 – 26.

6. Вєдєнєєв Д. «М’яка сила» і культурна дипломатія в парадигмі сучасних стратегій політичного впливу // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір: матеріали ІV міжнар. наук. конф. 3 – 4 листопада 2020 р. К .: НАКККіМ, 2020. – С. 36 – 37. 7. Володимир Шейко: «Український інститут представлятиме інтереси і цінності сучасної української політичної нації» URL: https:// lb.ua/culture/2018/06/13/400222_volodimir_sheyko_ukrainskiy.html

8. Глаголев В.С., Бирюков Н.И., Зарубина Н.Н. Межкультурная коммуникация в условиях глобализации: М.: Проспект, 2012. 214 с.

9. Гуцал С.А. Публічна дипломатія як сучасний пріоритет зовнішньої політики держави // Стратегічні пріоритети. 2010. № 3. С. 106 – 113.

10. Зикун Н.І. Культурна дипломатія у контексті міжнародних стратегічних комунікацій // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. 2020. Вип. 22. С. 165 – 177.

11. Інноваційна дипломатія ХХІ століття. К.: КІМО, 2012. 408 с.

12. Иванов В. Эффективнее войск и вооружений. Стратегия «мягкой силы» все более активно используется в мировой политике // Независимое военное обозрение. 2017. 19 мая.

13. Костиря І. Роль та місце культурної дипломатії у системі зовнішньополітичних відносин // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Питання політології». 2018. Т.33. С. 141 – 146.

14. Костров В. Культурна дипломатія України: чому не використовуємо резерви // Віче. 2016. № 14. С. 7 – 10.

15. Кравченко В. МЗС з обмеженою відповідальністю // Дзеркало тижня. 2020. 11 – 17 січня.

16. Культурна дипломатія: стратегія, моделі, напрями // Культурологічний альманах. Вип. 5. Вінниця, 2017. 188 с.

17. Луцишин Г., Гончарук А. Особливості розвитку культурної дипломатії України в сучасних умовах // Humanitarian vision. Львів, 2017. Т.3. № 1. С. 25 – 30.

18. МЗС України презентувало пріоритети публічної дипломатії на 2021 – 2025 роки. URL: https://mfa.gov.ua/news/mzs-ukrayini-prezentuvalo-prioriteti-publichnoyi-diplomatiyi-na-2021-2025-roki

19. Оля Жук: Через економію на культурі під час війни Україну сприймають як жертву з віялом проблем. URL: http://life.pravda.com.ua/ culture/2017/02/15/222606/

20. Паспорт бюджетної програми на 2019 рік Українського інституту. URL: https://mfa.gov.ua/storage/app/sites/1/budget/passports2019/ passport-1401110.pdf

21. Петров В. В. Культурна дипломатія як інструмент протидії гібридним загрозам // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Вип. 1. 2019. С. 186 – 190.

22. Політика культурної дипломатії: стратегічні пріоритети для України: зб. наук.-експерт. матеріалів / за заг. ред. О. П. Розумної, Т. В. Черненко. К. : НІСД, 2016. 92 с.

23. Проект «Концепції державної політики щодо досягнення цілі 16.3 «Український бізнес, культура та спорт отримують гідну підтримку за кордоном» Програми діяльності Кабінету Міністрів України» URL: https://program.kmu.gov.ua/meta/ukrainskij-biznes-kultura-ta-sport-otrimuut-gidnu-pidtrimku-za-kordonom

24. Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України. Постанова КМ України від 30 березня 2016 р. № 281 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/281-2016-%D0%BF#n8

25. Про «Стратегію сталого розвитку «Україна-2020». Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/5/2015

26. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України». Указ Президента України від 25 лютого 2017 р. № 47 URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/47/2017

27. Про утворення державної установи «Український інститут». Розпорядження КМ України від 21 червня 2017 р. № 431-р URL: https://www. kmu.gov.ua/npas/250094619

28. Процюк М. В. Публічна і культурна дипломатія як засіб «м’якої сили» України: запозичені моделі, реальні кроки та стратегічні пріоритети // Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2016. Вип. 2. С. 21 – 28.

29. Розумна О.П. Оптимізація посилення культурної присутності України в Європі. Аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень. 13 травня 2014 р. URL: https://niss.gov.ua/ doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/optimizaciya-posilennya-kulturnoi-prisutnosti-ukraini-v-evropi

30. Cербіна Н. Ф., Кучмій О.П. Культурна дипломатія як інструмент зовнішньої політики сучасної європейської держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин.2011. № 1. С. 122 – 131.

31. Стратегія Українського інституту на 2020–2024 рр. URL: https://ui12.sharepoint.com/sites/All2/comms/Shared%20Documents/ Website/Public%20Docs/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1 %82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F%202020-2024/Strategy-Ukrainian%20Institute.pdf

32. Інноваційна дипломатія ХХІ століття. К.: КІМО, 2012. 408 с.

33. Український інститут. Річний звіт за 2019 р. URL: https://ui.org. ua/annualreport2019?fbclid=IwAR1zXQ7vqm64SHzqpIb8i69_hq74zAPcvbB tDYOy6UcbmnwxWV0jfSA9YeQ

34. У нас достататньо засобів, щоб досягти поставлених цілей – дипломат про МЗС Зеленського URL: https://apostrophe.ua/ua/article/ politics/2019-12-22/u-nas-dostatochno-sredstv-dlya-togo-chtobyi-dostich-postavlennyih-tseley---diplomat-o-mide-zelenskogo/29977

35. Ціватий В.Г. Зовнішня культурна політика України (1991 – 2011 рр.) // міжнародні зв’язку України: наукові пошуки і знахідки. К., 2011. Вип.20. С.70 – 83.

36. Шамборовський Г., Мусієнко Н. Завдання і можливості культурної дипломатії у розвитку сучасної держави та інститутів громадянського суспільства в Україні // Агора: Зб. наук статей, 2015. Вип.14. С. 91 – 100.