ISSN 2663-2675 e-ISSN 2663-2683
uk Українська

Договір про передачу прав від автора до видавця

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Усі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY.

Фактом прийняття (акцепту) умов Договору, що розміщений нижче, є направлення автором своїх матеріалів для їх оприлюднення у виданнях Ліцензіата.

 ЦІЄЮ УГОДОЮ АВТОР ЗАСВІДЧУЄ, ЩО ПОДАНИЙ МАТЕРІАЛ:

  • не порушує авторських прав інших осіб або організацій;
  • не був опублікований раніше у інших видавництвах та не був поданий до публікації у інші видання.

 ДО ПРАВ, ЯКІ АВТОР ПЕРЕДАЄ РЕДКОЛЕГІЇ ЖУРНАЛУ «ЗОВНІШНІ СПРАВИ», ЗОКРЕМА, НАЛЕЖАТЬ ПРАВА НА:

  • публікацію статті англійською мовою та розповсюдження її друкованої версії.
  • переклад статті англійською мовою (для статей українською мовою) та розповсюдження друкованої версії перекладу.
  • розповсюдження електронної версії статті, а також електронної версії англомовного перекладу статті (для статей українською мовою) через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному веб-сайті журналу, в електронних базах даних, репозитаріях тощо).

 АВТОР ЗБЕРІГАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО БЕЗ УЗГОДЖЕННЯ З РЕДКОЛЕГІЄЮ ТА ЗАСНОВНИКАМИ:

  1. Використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою.
  2. Використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних дисертацій.
  3. Використовувати матеріали статті для підготовки тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій.

В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному сайті журналу є обов’язковим.

Публічний договір про порядок публікації авторських статей