ISSN 2663-2675 e-ISSN 2663-2683
uk Українська

Історія журналу

На сьогодні засновниками видання є Громадська спілка «Редакція журналу «ЗОВНІШНІ СПРАВИ» та ТОВ «Наукові журнали». До 1 січня 2018 року журнал «Зовнішні справи» виходив щомісяця. Після завершення процедури перереєстрації друкованого засобу масової інформації журнал побачить у світ в оновленому форматі.

Видання має майже 80-річну історію. Перший попередник журналу називався «Блокнот агітатора // Видавництво ЦК КП(б)У «Радянська Україна». Це був громадсько-політичний журнал ідеологічного відділу ЦК Компартії (більшовиків) України, видавався в Києві двічі на місяць українською і російською мовами з січня 1941 року. У липні 1969 року журнал отримав назву «Під прапором ленінізму», хоч незмінним залишався ідеологічний наставник – ЦК КПУ, який опікувався виданням до 1991-го року. Журнал висвітлював практику комуністичного будівництва в СРСР, боротьбу КПРС за зміцнення міжнародного руху тощо. У 1992 році, починаючи з другого номера (1273), співзасновниками журналу стали Міністерство закордонних справ України, Міністерство зовнішніх економічних зв’язків України та трудовий колектив редакції. З вересня-жовтня цього ж року (№ 1280-1281) засновниками журналу виступають лише Міністерство закордонних справ України та трудовий колектив редакції.

Правонаступником «Під прапором ленінізму» став журнал «Політика і час» (свідоцтво про реєстрацію від 9 червня 1994 р.), а його єдиним засновником – Міністерство закордонних справ України. Тематична спрямованість журналу була пов’язана із висвітленням питань зовнішньої політики України, зовнішньоекономічних зв’язків, проблем розвитку міжнародних відносин і світової економіки, суспільно-політичного та духовного життя України, діяльності України в міжнародних організаціях.

Формат наукового журналу «Зовнішні справи» – спадкоємця «Політики і час» – став спробою зробити зовнішню політику справою експертів, науковців та всіх тих, хто нею цікавиться, донести нестандартні наукові ідеї до широкого загалу читачів. Співзасновниками видання у цей період виступили Міністерство закордонних справ України, ДП «Політика і час» у якості видавця журналу, Дипломатична академія України при МЗС України. У складі редакційної колегії працювали дипломати та вчені-міжнародники. На його сторінках висвітлювалися історія української дипломатії, досвід і практика діяльності дипломатичної служби незалежної України та зовнішня політика іноземних держав, сучасні тенденції та актуальні проблеми міжнародних відносин і міжнародного права. За своїм змістом журнал уособлював дієвий дискусійний майданчик, де кращі теоретики та практики стратегії й тактики міжнародних зносин та зовнішньої політики отримали можливість обговорити оптимальні варіанти місця України у сучасному глобалізованому світі.

Передача прав і обов’язків від попередніх співзасновників журналу «Зовнішні справи» на користь Громадської спілки «Редакція журналу «Зовнішні справи» та ТОВ «Наукові журнали» дає можливість посилити дискусійність публікацій, їх аналітичну і публіцистичну складові, залишаючи незмінним тематичне спрямування видання: аналіз історії, сучасності і перспектив розвитку міжнародних відносин та місця у них України.

Редакція журналу відкрита до співробітництва і запрошує українських та зарубіжних науковців до активної й плідної творчої роботи.

Редакція журналу «Зовнішні справи»