Головний редактор

д-р політ. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин, Національний університет «Острозька академія», Україна

Випусковий редактор

Українська журналістка, член НСЖУ, лауреат премії «Незалежність»

Члени редакційної колегії

канд. істор. наук, доцент, завідувач секції історії кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права, Сумський державний університет, Україна

д-р філософ. наук, доцент, Університет Миколаса Ромеріса, Литва

д-р філософ. наук, доцент, Паджаджаранскій університет, Індонезія

канд. істор. наук, доцент, провідний старший науковий співробітник відділу джерелознавства Інституту історії держави Комітету науки МОН Республіки Казахстан, Республіка Казахстан

канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри «Державний аудит», Євразійський національний університет імені Л.Н. Гумільова, Республіка Казахстан

д-р істор. наук, профессор, Університет Улудаг, Туреччина

PhD, викладач, Університет АДА, Туреччина

д-р істор. наук, Гянджинське відділення Національної академії наук Азербайджану, Азербайджан

PhD, доцент, кафедра ділового адміністрування, Університет Джадарі, Йорданія

д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри історії світової економіки і економічних доктрин, академік Національної академії наук Грузії, Тбіліський державний університет ім. Івана Джавахішвілі, Грузія

канд. юрид. наук, завідувач кафедри альтернативного вирішення спорів сера Вільяма Блера, Катарський університет, Катар

д-р геогр. наук, професор, Національний університет Узбекистану імені Мірзо Улугбека, Узбекистан

д-р юрид. наук, професор, завідувач кафедри «Юриспруденція», Казахський Національний педагогічний університет ім. Абая, Казахстан

д-р юрид. наук, професор, Казахський Національний педагогічний університет ім. Абая, Казахстан

PhD, Старший викладач, Університет Санвей, Майлазія

д-р політ. наук, професор, завідувач кафедри прикладної соціології факультету соціології, Єреванський державний факультет, Арменія

д-р наук, професор, факультет соціальних і політичних наук, Тбіліський державний університет Іване Джавахішвілі, Грузія

PhD, професор, Кавказький університет, Тбілісі, Грузія

PhD, доцент, заступник декана з забезпечення якості і міжнародного співробітництва, Університет національної і світової економіки, Болгарія

канд. істор. наук, доцент, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

канд. істор. наук, доцент, завідувач кафедри археології, Євразійський національний університет імені Л.Н. Гумільова, Республіка Казахстан

канд. істор. наук, доцент, директор навчально-дослідницького інституту імені К.А. Акішева, Республіка Казахстан

д-р філософії, доцент, Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі, Грузія

д-р філософії, доцент-дослідник кафедри міжнародного права, Євразійський національний університет імені Л.Н. Гумільова, Казахстан

д-р філософії, доцент кафедри бізнесу та менеджменту, Університет Технології МАРА, Малайзія

д-р філософії, професор кафедри економіки в Техаському Християнському Університеті, США

д-р політ. наук, професор кафедри політології та міжнародних відносин, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

канд. філол. наук, доцент кафедри міжнародних відносин, Національний університет «Острозька академія», Україна

д-р політ. наук, професор, Волинський національний університет імені Лесі  Українки, Україна

д-р наук, професор, завідувач кафедри Жана Моне Кентерберійського університету, Нова Зеландія

д-р філософії, старший викладач кафедри соціальних наук, Науковий університет Малайзії, Малайзія

д-р істор. наук, професор, Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Україна

д-р політ. наук, професор кафедри історії, Національний університет «Острозька академія», Україна

д-р істор. наук, професор, Національний авіаційний університет, Україна