Головний редактор

д-р політ. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія», Національний університет «Острозька академія».

Випусковий редактор

Українська журналістка. Член НСЖУ. Лауреат премії «Незалежність»

Члени редакційної колегії

канд. іст. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Україна. 

канд. іст. наук, доцент, завідувач секції історії кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права, Сумський державний університет, Україна.

д-р іст. наук, професор кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Україна.

д-р іст. наук, професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Україна.

Професор Гірничо-металургійної Академії імені Станіслава Сташиця в Кракові.

д-р наук, Коледж соціальних наук Університет Жешува (Польща).

д-р іст. наук, професор, іноземний член Болгарської академії наук, завідувач кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Україна)

д-р іст. наук, професор, член-кореспондент НАН України, Відмінник освіти України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Почесний доктор Ужгородського національного університету, член іноземної секції Угорської академії наук, лауреат премій НАН України, нагороджений знаком МОН України «За наукові досягнення», Почесною грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

канд. іст. наук, доцент, завідувач відділу трансатлантичних досліджень, Державна установа «Інститут всесвітньої історії
Національної академії наук України», Україна.

д-р філософ. наук, доцент Університету Миколаса Ромеріса, Вільнюс, Литва.

д-р філософ. наук, доцент, Паджаджаранскій університет, Індонезія.

канд. іст. наук, доцент, провідний старший науковий співробітник відділу джерелознавства Інституту історії держави Комітету науки МОН Республіки Казахстан.

канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри «Державний аудит» Євразійського національного університету імені Л. Н. Гумільова.

канд. міжнар. відносин, доцент, Університет Сакар’я, Туреччина

 профессор, Університет Улудаг, Туреччина

Викладач, PhD, Університет Анадолу, Ескішехір, Туреччина

д-р філософ. з іст. наук, Гянджинське відділення Національної академії наук Азербайджану.

PhD, доцент, кафедра ділового адміністрування, Бізнес-коледж, Університет Джадарі, Йорданія.

д-р екон. наук, професор, Завідувач кафедри історії світової економіки і економічних доктрин Академії Національної академії наук Грузії. Тбіліський державний університет ім. Івана Джавахішвілі.

канд. юрид. наук, завідувач кафедри альтернативного вирішення спорів сера Вільяма Блера, Катарський університет, Катар

д-р геогр. наук, професор, Національний університет Узбекистану імені Мірзо Улугбека.

д-р наук держ. упр., професор, кафедра публічної політики і політичної аналітики НАДУ при Президентові України, Національна академія державного управління при Президентові України.

д-р юрид. наук, професор, завідувач кафедри «Юриспруденція» Казахського Національного педагогічного університету ім. Абая.

д-р юрид. наук, професор, Казахський Національний педагогічний університет ім. Абая.

Старший викладач, PhD, Університет Санвей, Майлазія.

д-р політ. наук, професор, завідувач кафедри прикладної соціології факультету соціології Єреванського державного факультету, Арменія.

д-р наук, професор, факультет соціальних і політичних наук Тбіліського державного університету Іване Джавахішвілі, Грузія.

PhD, доцент, факультет соціальних і політичних наук Тбіліського державного університету ім. Іване Джавахішвілі, Грузія.

PhD, доцент, заступник декана з забезпечення якості і міжнародного співробітництва Університету національної і світової економіки, Болгарія.

д-р істор. наук, професор, Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Україна