ISSN 2663-2675 e-ISSN 2663-2683
uk Українська

Цілі та проблематика

Редакційна політика журналу «Зовнішні справи» базується на принципах об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації; високої вимогливості до якості наукових досліджень; обов’язкового рецензування статей; дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами; суворого дотримання авторських та суміжних прав. Головним критерієм відбору матеріалів для публікації є їх новизна та актуальність ідей, наукова та фактична достовірність поданої роботи.

Метою журналу «Зовнішні справи» є висвітлення результатів наукових досліджень, різних поглядів науковців на глобальні та актуальні проблеми щодо історичного минулого, сучасного стану та перспектив розвитку міжнародних відносин у глобалізованому світі.

Завдання журналу:

  • публікація наукових результатів із розширення і модернізації проведених досліджень у національному господарстві, впровадження інновацій у виробництво;

  • налагодження партнерської співпраці з міжнародними науковими видавничими організаціями;

  • дотримання редакційної етики.

Приймаються до друку статті з:

  • історико-політології;

  • історії;

  • державного управління;

  • теорії та історії соціології.

У журналі друкуються науковці, аспіранти, магістри, студенти закладів вищої освіти, працівники аграрної сфери, державні службовці. Публікуються рукописи, які роблять значний прогрес у галузі дослідження з точки зору розвитку міжнародних відносин, їх стану у глобальному контексті, а також аналіз ролі України як регіонального міжнародного гравця та її місце у світовій міжнародній політиці.

«Зовнішні справи» характеризується відданою командою професійних редакторів, справедливим і суворим процесом рецензування, високими стандартами редагування та редакційною незалежністю.