Академічний журнал «Зовнішні справи» є рецензованим виданням, у якому здійснюється на регулярній основі публікація наукових розвідок фахівців у сфері історичних і політичних наук, які стосуються історичного минулого, сьогодення та перспектив розвитку міжнародних відносин.

Сферу інтересів редакції переважно відображають такі теми (проте видання ними не обмежується): історико-політологічний аналіз періоду зародження і розвитку міжнародних відносин; вплив знакових міжнародних договорів, укладених у минулому, на перебіг сьогоднішніх подій; аналіз сучасного стану міжнародних зносин у глобальному контексті; аналіз ролі України як регіонального міжнародного гравця; прогнозування подальшого розвитку світової міжнародної політиці та місця у ній Україні.

Метою видання є висвітлення результатів наукових досліджень з глобальних і поточних наукових проблем щодо історичного минулого, сучасного стану та перспектив розвитку міжнародних відносин у глобалізованому світі.

При відборі матеріалів для публікації, редакційна колегія звертає особливу увагу на новизну та актуальність ідей дослідження, дотримання умов для публікації журналу, наукову та фактичну достовірність поданого матеріалу.

Під час роботи з рукописами члени редколегії керуються такими принципами професійної діяльності: об’єктивність і неупередженість у виборі статей для публікації на засадах наукової рівності та толерантності; висока вимогливість до якості наукових досліджень, що мають містити елементи наукової новизни; суворе дотримання авторських і суміжних прав, політика академічної доброчесності та антиплагіату.