ISSN 2663-2675 e-ISSN 2663-2683  УДК 32;93/94
uk Українська

Процес рецензування

Рецензування (експертна оцінка) рукописів проводиться для забезпечення високого науково-теоретичного рівня журналу «Зовнішні справи» і відбору найбільш цінних та актуальних наукових робіт.

 1. Журнал «Зовнішні справи» дотримується подвійного сліпого (анонімного) рецензування:

  • рецензент не знає персональних даних авторів;

  • автори не знають персональних даних рецензента.

 2. Наукові статті, що надходять до редакції, проходять перевірку на плагіат та на відповідність вимогам, розміщеним у розділі Для авторів.

 3. Первинна експертиза наукової статті здійснюється головним редактором або його заступником. Матеріали, що надсилаються, мають відповідати тематиці журналу.

 4. Анонімна стаття направляється електронною поштою:

  • члену редколегії, відповідальному за науковий напрям статті;

  • зовнішньому рецензентові.

  До зовнішнього рецензування залучаються українські та іноземні доктори наук, що спеціалізуються в тій самій науковій сфері, що й автори статті. Від імені редакції такому вченому направляється лист із проханням про рецензування. До листа додається анонімна стаття та типова форма рецензії. Рецензенти не можуть бути пов'язані з тією ж установою, що й автор, і не можуть мати конфлікту інтересів.

 5. У процесі рецензування наукових статей рецензенти висвітлюють такі питання:

  • відповідність змісту статті темі, заявленій у назві;

  • актуальність і новизну наукової проблеми, що розглянута у статті;

  • обґрунтування практичної значущості проведеного дослідження;

  • цінність для широкого кола читачів.

 6. Після експертної оцінки статті рецензент може:

  • рекомендувати статтю до опублікування;

  • рекомендувати статтю до опублікування після виправлення незначних зауважень;

  • рекомендувати статтю до опублікування після суттєвих змін;

  • не рекомендувати статтю до опублікування.

 7. Рецензії, підписані рецензентом звичайним або електронним підписом, зберігаються в редакції протягом 3-х років від дня виходу номера журналу, у якому розміщена рецензована стаття.

 8. Рішення редколегії направляється авторам. Статті, що підлягають доопрацюванню, надсилаються разом із текстом рецензії без ідентифікації рецензентів. Виправлений варіант статті направляється на повторне рецензування, в процесі якого рецензенти можуть попросити внести додаткові правки. Доопрацювання не гарантують прийняття статті, і якщо рецензенти вважатимуть зміни незадовільними, тоді статтю буде відхилено.

 9. Остаточне рішення щодо рекомендування статті до опублікування приймається на засіданні редакційної колегії з урахуванням отриманих рецензій і результатів перевірки рукописів на наявність плагіату.