Україна у Раді ООН з прав людини: здобутки, виклики, перспективи

Автори:

Юрій Клименко , Надзвичайний і Повноважний Посол, Постійний представник України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві

Анотація.

Серед численних міжнародних організацій, органів та спецустанов системи Організації Об’єднаних Націй значну увагу світової громадськості та політикуму привертає діяльність Ради ООН з прав людини (РПЛ). Забезпечення прав людини є одним із трьох визначальних (разом із миром і безпекою та сталим розвитком) напрямів діяльності ООН. Цього року Україна розпочала свій четвертий термін членства у РПЛ (2021 – 2023 роки, до цього була членом протягом 2018 – 2020 років та перед цим два терміни поспіль упродовж 2006 – 2011 років – з самого початку утворення РПЛ).

Мова статті : українська

Список пристатейної літератури :

1. http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/60/251&Lang=E 

2. A/HRC/RES/41/25 - E - A/HRC/RES/41/25 -Desktop (undocs.org)

3. A/HRC/RES/42/6 - E - A/HRC/RES/42/6 -Desktop (undocs.org)

4. United Nations Offi cial Document (http://www.un.org/ga/search/view_ doc. asp?symbol=A/48/141)

5. OHCHR | UN Human Rights in Ukraine