УКРАЇНА – ІЗРАЇЛЬ. ВІД ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ДО СПІЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

DOI: 10.46493/2663-2675-2020-7-8-2

Автори:

Микола Тараненко , кандидат історичних наук, радник Посольства України в Державі Ізраїль

Анотація.

У статті розглядається вплив Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем на розвиток двосторонніх торговельно-економічних відносин. Проаналізовано економічні вигоди для української економіки внаслідок запровадження нового торгового режиму між двома країнами. Висвітлено сучасний стан торговельно-економічного співробітництва. Зазначається, що набрання чинності Угодою сприятиме взаємній торгівлі, її гармонійному розвитку шляхом усунення бар'єрів у торгівлі товарами, лібералізації торгівлі між країнами, створення умов для добросовісної конкуренції в економічних відносинах між Україною та Ізраїлем, сприятиме розвитку та розширення світової торгівлі загалом. Акцент робиться на політичному значенні Угоди. Акцентовано увагу на політичному значенні Угоди, яка стає одним із наріжних каменів усього комплексу українсько-ізраїльських відносин. Він передбачає, що обидві сторони хочуть розвивати та зміцнювати дружні стосунки, особливо у сферах економічного співробітництва та торгівлі. Зазначається, що запровадження режиму вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем забезпечить нові можливості для розвитку національних економік, створить нові робочі місця та покращить рівень життя наших народів. Це матиме позитивний вплив не тільки на саму торгівлю, але також забезпечить важливі сигнали для розвитку всього комплексу наших економічних відносин з Ізраїлем. Складається прогноз щодо збільшення торгівлі та переходу до нових форм економічного співробітництва. На основі вивчення досвіду Ізраїлю в галузі високотехнологічних технологій зроблено висновок, що Україна зацікавлена ​​в активізації науково-технічного співробітництва з Ізраїлем, і це має стати найперспективнішим напрямком двостороннього економічного співробітництва найближчим часом і за його межами.

Ключові слова : Ізраїль, економічні відносини, угода про вільну торгівлю, співпраця, високотехнологічні технології

Мова статті : Українська

Список пристатейної літератури :

  1. Розраховано за даними Держстату України. Країни за товарною структурою зовнішньої торгівлі на 2 зн. УКТЗЕД за січень – грудень 2019 року. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/kr_tstr/arh_kr_2019.htm (дата звернення  30.07.2020). - Назва з екрана.                Зовнішня торгівля послугами України з країнами світу (за видами послуг) у 2019 році. Режим доступу:       http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/kr_tstr/arh_kr_2019.htm (дата звернення 30.07.2020). – Назва з екрана.
  2. Розраховано за даними Держстату України. ЕКСПРЕС-ВИПУСК. Державна служба статистики України. 15.05.2020. Зовнішня торгівля України товарами у І кварталі 2020 року. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/05/56.pdf (дата звернення 30.07.2020). – Назва з екрана.
  3. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2019. [Electronic resource] Mode of access: www. http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/competitiveness-rankings/#series=GCI4.SUBIDXD – Last access:03.08.2020 -Title from the screen.
  4. Global Innovation Index 2019 rankings. [Electronic resource]/ Mode of access: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019-intro4.pdf - Last access: 03.08.2020 – Title from the screen.