РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ

DOI: 10.46493/2663-2675-2020-11-12-5

Автори:

Тетяна Мукомела , студентка IV курсу, 21-ша група, факультет міжнародної торгівлі та права, Київський національний торговельно-економічний університет

Анотація.

Зміни, що відбуваються останнім часом у сфері міжнародного правопорядку, об’єктивно потребують адекватної реакції міжнародної спільноти для запобігання порушень невід’ємних прав людини та нації, швидкої і постійної реакції на скоєння міжнародних злочинів. Через небувалий розмах міжнародної злочинності необхідно державам об’єднувати спільні зусилля і налагодити співробітництво в цій галузі, тому дана тема є досить актуальною, оскільки діяльність Міжнародного кримінального суду впливає на забезпечення міжнародного миру та безпеки.

Ключові слова : Міжнародний кримінальний суд, безпека, права людини

Мова статті : Українська

Список пристатейної літератури :

 1. Римський статут міжнародного кримінального суду від 17.07.1998.  № 995_i40 Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1998. - № 995_i40. – С.128. (остання редакція від 16.01.2002);
 2. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Відомості Верховної Ради України від 9 декабря 1948 года № 995_i37
 3. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1977. – № 995_c23 – С. 102. (остання редакція від 08.12.2005);
 4. Постанова Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 12, с. 77;
 5. Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України про надання висновку щодо відповідності Конституції України Римського Статуту Міжнародного кримінального суду (справа про Римський Статут) N 3-в 2001 від 11 липня 2001 р. / Офіц. вісн. України. – 2001. – N 28. – Ст. 1267.;
 6. Отчет о действиях по предварительному расследованию 2016 г. URL:https://docs.google.com/document/d/1l9Lp43NUOb9ZMh0jXEB_mEolifXH8gh7_3qKP1gheOk/edit;
 7. Славко А.С. Окремі питання юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Правовий вісник Української академії банківської справи. № 1(10). 2014. С. 77 – 80;
 8. Боднар Н.А. Проблема ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду в світлі європейського вибору України. Журнал європейського і порівняльного права. 2018. С. 79 – 96;
 9. Задоя К.П., Співробітництво між Україною та Міжнародним кримінальним судом під загрозою. Вісник Кримінального судочинства.  № 2 2018. С. 146 – 153;
 10. Касинюк І.В. Сучасні проблеми міжнародно-правового регулювання кримінальної відповідальності за злочин агресії. І.В. Касинюк.  Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Право». Т. 2. Вип. 38. С. 150 – 153.;
 11. С.М. Перепьолкін, Юрисдикція Мiжнародного кримінального суду та її визнання Україною. Мiжнародне право та порiвняльне правознавство 2017р. С.243 – 249;
 12. Гнатовський М. Україна та Міжнародний кримінальний суд: конституційний аспект. Микола Гнатовський Українське право. 2016. URL:http://ukrainepravo.com/international_law/public_international_law/ukrayina-ta-mizhnarodnyy-kryminalnyy-sud-konstytutsiynyy-aspekt/;
 13. Погосян А.А. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду. Національний Університет «Одеська юридична академія». URL: https://docs.google.com/document/d/1pVBCD_QXZvx_nLEMj834Efn20uqEzZti0S9Beumqh0/edit;
 14. Антон Кориневич: «Міжнародний кримінальний суд не зробить за нас нашу роботу». URL: https://ucu.edu.ua/news/anton-korynevych-mizhnarodnyj-kryminalnyj-sud-ne-zrobyt-za-nas-nashu-robotu/.