THE ROLE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT IN ENSURING PEACE AND SECURITY

DOI: 10.46493/2663-2675-2020-11-12-5

Authors:

Tetiana Mukomela , fourth year student, 21st group, Faculty of International Trade and Law, Kyiv National University of Trade and Economics

Abstract.

Recent changes in the field of international law objectively require an adequate response from the international community to prevent violations of inalienable human and national rights, and a swift and sustained response to the commission of international crimes. Due to the unprecedented scale of international crime, it is necessary for states to join forces and establish cooperation in this area. Therefore, this topic is quite relevant, as the activities of the International Criminal Court affect the maintenance of international peace and security. Recent changes in the field of international law objectively require an adequate response from the international community to prevent violations of inalienable human and national rights, and a swift and sustained response to the commission of international crimes. Due to the unprecedented scale of international crime, it is necessary for states to join forces and establish cooperation in this area. Therefore, this topic is quite relevant, as the activities of the International Criminal Court affect the maintenance of international peace and security. Recent changes in the field of international law objectively require an adequate response from the international community to prevent violations of inalienable human and national rights, and a swift and sustained response to the commission of international crimes. Due to the unprecedented scale of international crime, it is necessary for states to join forces and establish cooperation in this area. Therefore, this topic is quite relevant, as the activities of the International Criminal Court affect the maintenance of international peace and security. Due to the unprecedented scale of international crime, it is necessary for states to join forces and establish cooperation in this area. Therefore, this topic is quite relevant, as the activities of the International Criminal Court affect the maintenance of international peace and security.

Keywords : International Criminal Court, security, human rights

Language of the article : Ukrainian

References :

 1. Римський статут міжнародного кримінального суду від 17.07.1998.  № 995_i40 Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1998. - № 995_i40. – С.128. (остання редакція від 16.01.2002);
 2. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Відомості Верховної Ради України від 9 декабря 1948 года № 995_i37
 3. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1977. – № 995_c23 – С. 102. (остання редакція від 08.12.2005);
 4. Постанова Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 12, с. 77;
 5. Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України про надання висновку щодо відповідності Конституції України Римського Статуту Міжнародного кримінального суду (справа про Римський Статут) N 3-в 2001 від 11 липня 2001 р. / Офіц. вісн. України. – 2001. – N 28. – Ст. 1267.;
 6. Отчет о действиях по предварительному расследованию 2016 г. URL:https://docs.google.com/document/d/1l9Lp43NUOb9ZMh0jXEB_mEolifXH8gh7_3qKP1gheOk/edit;
 7. Славко А.С. Окремі питання юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Правовий вісник Української академії банківської справи. № 1(10). 2014. С. 77 – 80;
 8. Боднар Н.А. Проблема ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду в світлі європейського вибору України. Журнал європейського і порівняльного права. 2018. С. 79 – 96;
 9. Задоя К.П., Співробітництво між Україною та Міжнародним кримінальним судом під загрозою. Вісник Кримінального судочинства.  № 2 2018. С. 146 – 153;
 10. Касинюк І.В. Сучасні проблеми міжнародно-правового регулювання кримінальної відповідальності за злочин агресії. І.В. Касинюк.  Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Право». Т. 2. Вип. 38. С. 150 – 153.;
 11. С.М. Перепьолкін, Юрисдикція Мiжнародного кримінального суду та її визнання Україною. Мiжнародне право та порiвняльне правознавство 2017р. С.243 – 249;
 12. Гнатовський М. Україна та Міжнародний кримінальний суд: конституційний аспект. Микола Гнатовський Українське право. 2016. URL:http://ukrainepravo.com/international_law/public_international_law/ukrayina-ta-mizhnarodnyy-kryminalnyy-sud-konstytutsiynyy-aspekt/;
 13. Погосян А.А. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду. Національний Університет «Одеська юридична академія». URL: https://docs.google.com/document/d/1pVBCD_QXZvx_nLEMj834Efn20uqEzZti0S9Beumqh0/edit;
 14. Антон Кориневич: «Міжнародний кримінальний суд не зробить за нас нашу роботу». URL: https://ucu.edu.ua/news/anton-korynevych-mizhnarodnyj-kryminalnyj-sud-ne-zrobyt-za-nas-nashu-robotu/.