Роль культурної політики Австралії у створенні позитивного іміджу країни у світі

DOI: 10.46493/2663-2675-2020-5-6-8

Автори:

Ольга Зернецька , доктор політичних наук, професор, завідувач відділу глобальних і цивілізаційних процесів ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Анотація.

Ця стаття являє собою першу спробу в Україні комплексного міждисциплінарного дослідження історії культурної політики Австралії в галузі створення її позитивного іміджу у світі. Австралія є унікальною в новітній економічній історії. Це одна з найбагатших країн світу. Таке економічне зростання базується на власній системі вартості Австралії та соціальній структурі. Доведено, що в основі австралійської системи цінностей лежить справедливість. Це знайшло своє відображення в австралійських соціальних послугах, таких як система охорони здоров'я та масове навчання. Ця політика сприяє зменшенню нерівності. Виявлено, що важливу роль у створенні позитивного іміджу Австралії в першій половині XIX століття зіграв Вільям Вентворт, провідний австралійський політичний діяч того періоду. Його книга «Статистичний, історичний та політичний опис колонії Нового Південного Уельсу та її залежних поселень у країні Ван Дімена» стала першою книгою про Австралію, яку написав австралієць, корінний народження. Зростання національної літератури, а потім і кіноіндустрії зробили великий внесок у розвиток позитивного іміджу Австралії. Проаналізовано історичні періоди їх розвитку, починаючи з 1900 року і до наших днів. Особлива увага приділяється періоду 1970-1980-х років, коли австралійський штат вирішив сприяти зростанню національної кіноіндустрії різними методами, включаючи її фінансування, відкриття австралійської школи кіно і телебачення та будівництво Національного кіноархіву. Досліджуються позитивні результати, що призвело до буму кіновиробництва тих років, що призвело до зростання інтересу до австралійського кіно в усьому світі, наприклад, "Крокодил Денді" та його продовження, "Австралія" та інші. Все це посилило позитивний імідж Австралії. Багато в чому підвищення іміджу Австралії призвело до хвилі імміграції до країни, а також до іноземного студентства для отримання австралійської вищої освіти. Ці події можна розглядати як яскраві приклади успішного впровадження м'якої сили австралійським урядом та дипломатією.

Ключові слова : Australia, cultural policy, positive image, national literature, film industry, higher education, soft power

Мова статті : Українська

Список пристатейної літератури :

 1. Westacott J. Enhancing Australian Prosperity [Електронний ресурс]  // bca.com.au/enhancingaustralianprosperity [Retrieved 02.04.2020]
 2. W.C.Wentworth // Encyclopaedia Britannica [Електронний ресурс] www//http: britannica.com  [Retrieved 12.12.2019]
 3. Piers M. «Wentworth, William Charles (1790 – 1872)», Australian Dictionary of  Biography, National Centre of Biography, Australian National University, [Електронний ресурс] http://adb.anu.edu.au/biography/wentworth-william-charles-2782/text3961, published first in hardcopy1967, accessed online 21 November 2019.
 4. Зернецька О.В. Вільям Вентворт – демократ за світосприйняттям, австралійський політик і мандрівник за покликанням // Проблеми всесвітньої історії. 2019. № 2. С. 185 – 199.
 5. Wentworth W. C. Statistical, Нistorical, and Political Description of The Colony of New South Wales and Its Dependant Settlements in Van Diemen’s Land. The University of Sydney. Digital collections. Library. 468 p. // adc.lidrary.usyd.edu.au [Retrieved 20.12. 2019]
 6. Зернецкая О.В. Австралийский социальный роман 30-х годов ХХ в.: Монография.  Киев : Наукова думка.1982. 287 с.
 7. Зернецкая О.В. Вэнс Палмер и  австралийский роман: Монография.  Киев : Наукова думка. 1984. 277 с.
 8. Vanderbent S. Australian Film [Електронний ресурс] // www.pocketessentials.com [Retrieved 20.03. 2020]
 9. Танці аборигенів Торpесової протоки [Електронний ресурс] // http: //www.youtube.com/watch?v=1R7Jo8om5vQ [Retrieved 20.12. 2019]
 10.  Hamilton A. Imagined Identities: Focus on Australian Cinema [Електронний ресурс]// academia.edu/1924575/imagined_identities_focus_on_Australian_cinema_English_Title [Retrieved 14.03. 2020]
 11.  Goldsmith B. Australian Cinema: Introduction [Електронний ресурс]// Academia. еdu/3547563/Australian Cinema Introduction [Retrieved 20.02. 2020]
 12.  Mulvaney D.J. Spencer, Sir Walter Baldwin (1860-1929). – Australian Dictionary of Biography.1990. Vol.12 (MUP). P. 46.
 13.  Long C. Australia’s Films: Part Fifteen – Under Southern Skies // Cinema Papers 106 (October). 1995. P. 38 – 41, 54 – 55.
 14.  Bertrand I. and Routt W.D. The Picture that Will Live Forever: The Story of the Kelly Gang. 2007. St. Kilda, Melbourne : ATOM. 184 р.
 15.  Kenny G. ‘True History of the Kelly Gang’ Review: a 19th-Century Outlaw Tale [Електронний ресурс] //nytimes.com [Retrieved 14 May, 2020]
 16.  Verhoeven D. Film, Video, DVD and Online Delivery. – The Media and Communications in Australia. Ed. by S. Cunningham & S. Turnbull. 2014. Crows Nest. N.S.W. : Allen & Unwin. 325 р.
 17.  Valentine T.J. The Causes of the Depression in Australia  [Електронний ресурс] //https:www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0014498900040  [Retrieved 05.01.2020]
 18.  O’Regan T. Cinema Oz: The Ocker Films’ // The Australian Screen. Ed. by A.Moran  and  T.O’Regan. 1989. Ringwood, Vic. : Penguin. P. 75 – 98.
 19.  Speed L. Life as a Hizza: The Comic Traditions of the Wogsploitation Films // Metro Magazine 146-147. 2005. P.136 – 144.

20.  Morris M.  Tooth and Claws: Tales of Survival and Crocodile Dandee

// Art & Text.1987. No 25. P. 36 – 68.

21. Goldsmith B. and O’Reagan T. The Film Studies: Film Production in the Global Economy. Lanham : Rowman and Littlefield Publishers . 2005. 246 p.

22. McGrath A. Bas Lurhman’s Australia // Making Film and Television Histories. Australia and New Zealand. Ed. by Bernet J. and Berny R. London : I.B.Tauris. 2011. P.31 – 35.