Наукова дипломатія: завдання та можливості

DOI: 10.46493/2663-2675-2020-5-6-7

Автори:

Дмитро Чеберкус , кандидат економічних наук керівник експертної групи з питань міжнародної політики та організаційно-методичного забезпечення директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України Представник Уряду України при Секретаріаті Договору проАнтарктик

Анотація.

Автор підкреслює особливості наукової дипломатії та описує виклики, що стоять перед науковою дипломатією України в контексті європейської інтеграції. Стаття присвячена формулюванню в Україні нового виду дипломатії - наукової дипломатії. Наука має міжнародний і універсальний характер. Ось чому має здатність покращувати спілкування між народами, громадами та суспільствами. Сама наука є інструментом досягнення цілей зовнішньої політики. Отже, з одного боку, ми можемо використовувати науку як процес і спосіб спілкування. З іншого боку, наукова дипломатія може бути інструментом сприяння миру та сталому розвитку. Сьогодні науково-дослідна співпраця використовує фрагментарну зовнішню стратегію України, але враховуючи досвід ЄС та США та розуміючи важливість самої науки, наукова дипломатія повинна бути однією з ключових складових української зовнішньої політики. Автор також визначає сутність наукової дипломатії як засобу реалізації зовнішньої політики держави із застосуванням невійськових практичних заходів, прийомів і методів. Наукова дипломатія застосовувалася з урахуванням конкретних умов та характеру завдань, що стоять перед державою. Крім того, автор описує основні виклики, з якими стикається сучасна українська дипломатія. Таким чином, сучасні тенденції розвитку науки у світі зумовлюють необхідність визнання ролі науки в державній політиці в різних сферах. Автор робить висновок, що наукова дипломатія України реалізується у тісній співпраці з основними зовнішньополітичними пріоритетами держави. Також сучасна наукова дипломатія могла б використовувати інструменти традиційної дипломатії. У той же час, важливість наукової дипломатії значно зросла з часу рішення про узгодження її кроків із політикою ЄС у науковій галузі.

Ключові слова : наукова дипломатія, європейська інтеграція, виклики, міжнародна співпраця

Мова статті : Українська

Список пристатейної літератури :

  1. Aron Raymond Claude Ferdinand. Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 1962.
  2. Офіційний вісник України від 15.04.2005 — 2005 р., № 13, стор. 593, стаття 695, код акта 13836/2000/
  3. Офіційний вісник України від 05.02.2007 — 2007 р., № 6, стор. 234, стаття 238, код акта 38549/2007
  4. Цыганков П.А. Глава 1. Понятие и критерии международных отношений // Теория международных отношений. — М.: Гардарики, 2003. — 590 с.