ІМПЕРІЯ ОТТО ФОН БІСМАРКА: ПРИЧИНИ І ПОЧАТОК НІМЕЦЬКОЇ КОЛОНІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ (1871 – 1885)

DOI: 10.46493/2663-2675-2020-5-6-5

Автори:

Сергій Троян , професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Національного авіаційного університету, доктор історичних наук, професор

Анотація.

В останні десятиліття 19 століття Німецька імперія зіграла значну роль у формуванні та розвитку колоніалізму як складного міжнародного історичного явища, що вимагало глибокого наукового аналізу. Однак не всі його аспекти були розроблені сучасною наукою. Метою наукової розвідки є узагальнення основних соціально-політичних та економічних обставин та причин переходу кайзерівської Німеччини на офіційні кроки у боротьбі за колонії. Зростаючий інтерес Бісмарка та німецького уряду до колоніального питання, підтримка планів і дій німецького капіталу на колоніальній арені показали, що ідеологія німецького колоніалізму дедалі більше набуває офіційного характеру державної політичної доктрини. Він базувався на принципі зміцнення внутрішніх та міжнародних позицій кайзерівської Німеччини, підтриманих імперським урядом. Для цього їй потрібні були колонії. Колоніальна пропаганда та колоніальні ідеї стали невід’ємною частиною ідеології німецького колоніалізму. Вони безпосередньо сприяли вступу Німеччини до офіційних колоніальних анексій в середині 1880-х років. Роль справжнього організаційного центру колоніального пропагандистського руху зіграв Німецький колоніальний союз, створений в 1882 р. Він покладався на підтримку найвпливовіших соціальних сил та німецького уряду. До середини 1880-х років німецьке суспільство було ідеологічно підготовленим до вступу країни в закордонну колоніальну експансію. Існували основні організаційні умови для успішної колоніальної політики, що виявилося у формуванні та діяльності відповідних товариств, спілок, організацій, місій. Уряд був готовий проводити активну колоніальну політику, вибравши для початку сприятливе міжнародне середовище. У 1884-1885 рр. Німецька імперія офіційно оголосила свої колонії територіями в Африці (Ангра-Пекена, Південно-Західна Африка, Того, Камерун) та Океанії.

Ключові слова : Німецька імперія, Отто фон Бісмарк, колоніальна пропаганда, колоніальна політика, німецький колоніалізм

Мова статті : Українська

Список пристатейної літератури :

 

  1. Loth H. Zwischen Goft und Kattun: Die Berliner Konf. 1884/85 zur Aufteilung Afrikas. B., 1985. S. 18.
  2. Архив внешней политики Российской империи (АВП РИ). Ф. Посольство в Берлине. № 167. Оп. 509/1. Д. 3663. 1884 – 1885. Л. 14.
  3. Там само. Ф. Канцелярия. № 133. Оп. 470. Д. 24. 1884. Л. 230.
  4. Kladderadatsch. 30.11.1884. № 55.
  5. АВП РИ. Ф. Канцелярия. № 133. Оп. 470. Д. 17. 1885. Л. 36.
  6. Виноградов К.Б., Науменко О.А. На службе британского колониализма (Страницы политической биографии лорда Солсбери) // Новая и новейшая история. 1981. № 2. С. 127–128.
  7. Вестник Европы. 1884. № 9. С. 393.