Зовнішня політика ЄС і Росії в Арктиці як чинник формування стратегії діяльності України в полярних регіонах Землі

DOI: 10.46493/2663-2675.31(5).2021.61-69

Автори:

Дмитро Чеберкус , Національний антарктичний науковий центр МОН України

Андрій Федчук , Національний антарктичний науковий центр МОН України

Софія Жеребчук , Національний антарктичний науковий центр МОН України

Анотація.

Геополітичне значення Арктики зростає протягом останніх десятиліть, у якому провідні глобальні та регіональні держави намагаються реалізувати нові стратегічні й економічні можливості. У статті проаналізовано зміст програмних документів стратегічного характеру‚ які визначають засади зовнішньої політики в арктичному регіоні двох головних суб’єктів світової політики на євразійському континенті – Європейського Союзу та Російської Федерації, – які мають різне стратегічне бачення розвитку регіону і водночас є головними чинниками формування елементів стратегії діяльності України в полярних регіонах. Показано, що засади зовнішньої політики ЄС у регіоні спрямовані на захист прав громадян арктичних країн-членів ЄС, збалансований розвиток регіону з чітким імперативом на природоохоронну діяльність і наукові дослідження з цією метою. У свою чергу, політика РФ в Арктиці має чітко виражений військово-стратегічний пріоритет, особливо з 2014, після анексії Кримського півострова та окупації на Сході України. З огляду на це, подальшими завданнями зовнішньополітичної діяльності України в арктичному регіоні мають бути, з одного боку, повне використання потенціалу інтеграції України до Європейського дослідницького простору та долучення до реалізації Європейського «зеленого» курсу як амбітного інтеграційного проєкту ЄС, а з іншого – розроблення, збереження та посилення усіх доступних міжнародно-правових механізмів та інструментів щодо протидії агресії Російської Федерації проти України, що повною мірою відповідає нещодавно затвердженій Стратегії зовнішньополітичної діяльності України

Ключові слова : Арктика, правовий режим, Арктична рада, Система Договору про Антарктику, міжнародні відносини, національні інтереси, сталий розвиток

Мова статті : українська

Список пристатейної літератури :

1. Assessment of undiscovered oil and gas in the Arctic / D.L. Gautier et al. Science. 2009. No. 324(5931). P. 1175–1179. doi: 10.1126/science.1169467.

2. European Parliament. A balanced Arctic policy for the EU. 2020. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/ etudes/IDAN/2020/603498/EXPO_IDA(2020)603498_EN.pdf (accessed date: 11.06.2021).

3. European Commission. Overview of EU actions in the Arctic and their impact. 2021. URL: https://eprd.pl/wp-content/ uploads/2021/06/EU-Policy-Arctic-Impact-Overview-Final-Report.pdf (accessed date: 14.06.2021).

4. European Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. Joint Communication to the European Parliament and the Council: An integrated European Union Policy for the Arctic. 2016. URL: https://eeas.europa.eu/archives/docs/arctic_region/docs/160427_joint-communication-an-integrated-european-union-policy-for-the-arctic_en.pdf (accessed date: 08.06.2021).

5. European Commission. Summary of the results of the public consultation on the EU Arctic policy. 2021. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/497bfd35-5f8a-11eb-b487-01aa75ed71a1 (accessed date: 13.06.2021).

6. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года, утверждённые Указом Президента РФ № 164 от 5 марта 2020. URL: http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/f8ZpjhpAaQ0 WB1zjywN04OgKiI1mAvaM.pdf (дата обращения: 05.06.2021).

7. Khodachek, A.M. (2021). Prospects of socio-economic development of the Arctic zone of the Russian Federation. E3S Web of Conferences, 247(2), article number 01070. doi: 10.1051/e3sconf/202124701070.

8. План мероприятий по реализации в 2016–2025 годах «Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1792-р. от 25 августа 2016 г. URL: https://docs.cntd.ru/document/420372893 (дата обращения: 16.06.2021).

9. Norway-Russia disaster diplomacy for Svalbard / I. Kelman et al. Safety Science. 2020. Vol. 130. Article number 104896. doi: 10.1016/j.ssci.2020.104896.

10. Konyshev V., Sergunin A. Russia's policies on the territorial disputes in the Arctic. Journal of International Relations and Foreign Policy. 2014. Vol. 2, No. 1. P. 55–83.

11. Konyshev V., Sergunin A. Is Russia a revisionist military power in the Arctic? Defense & Security Analysis. 2014. Vol. 30, No. 4. P. 323–335. doi: 10.1080/14751798.2014.948276.

12. Østhagen A. The Arctic security region: Misconceptions and contradictions. Polar Geography. 2021. Vol. 44, No. 1. P. 55–74. doi: 10.1080/1088937X.2021.1881645.

13. The role of science diplomacy: A historical development and international legal framework of Arctic research stations under conditions of climate change, post-cold war geopolitics and globalization/power transition / M.E. Goodsite et al. Journal of Environmental Studies and Sciences. 2016. Vol. 6. P. 645–661. doi: 10.1007/s13412-015-0329-6.

14. Ananyeva E. Russia in the Arctic region: Going bilateral or multilateral? Journal of Eurasian Studies. 2019. Vol. 10, No. 1. P. 85–97. doi: 10.1177/1879366518814655.

15. Macneill C.M. A trip to Lomonosov ridge: The Arctic, UNCLOS, and “Off the Shelf” sovereignty claims. Journal of Environmental Law & Litigation. 2020. Vol. 35. P. 227–260. URL: https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/handle/1794/25375 (accessed date: 10.06.2021).

16. Lagutina M.L. Russia's Arctic policy in the twenty-first century: National and international dimensions. Lanham: Rowman & Littlefield, 2019 p. 210 p.

17. Flake L.E. Russia’s Security Intentions in a Melting Arctic. Military and Strategic Affairs. 2014. Vol. 6, No. 1. P. 99–116

18. Sørensen C.T.N., Klimenko E. Emerging Chinese-Russian cooperation in the Arctic: Possibilities and constraints. Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute, 2017. 56 p. URL: https://www.jstor.org/stable/resrep24511 (accessed date: 08.06.2021).

19. Klimenko E. Russia’s new Arctic policy document signals continuity rather than change. 2020. URL: https://www.sipri.org/ commentary/essay/2020/russias-new-arctic-policy-document-signals-continuity-rather-change (accessed date: 10.06.2021).

20. Fedchuk A. Antarctic environmental management: Аchievements and challenges (on the 25th anniversary of the Madrid Protocol). Ukrainian Antarctic Journal. 2016. Vol. 15. P. 228–242.

21. Указ Президента України «Про відзначення 25-ї річниці заснування антарктичної станції «Академік Вернадський» від 29 січня 2021 року № 31/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/312021-36409 (дата звернення: 05.06.2021).

22. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про Стратегію зовнішньополітичної діяльності України» від 26 серпня 2021 р. № 448/2021. URL: https://www.president. gov.ua/documents/4482021-40017 (дата звернення: 08.06.2021).

23. Fedchuk A. Sixty years of the Antarctic treaty: Landmark anniversary on the halfway from 1991 to 2048 milestones. Ukrainian Antarctic Journal. 2019. No. 1(18). P. 183–188. doi: 0.33275/1727-7485.1(18).2019.142.

24. Kalfaoglu R. Chinese-Russian cooperation in the Arctic: Prospects of development. Bulletin of Moscow Region State University. 2018. No. 2018(2). P. 108–128. doi: 10.18384/2224-0209-2018-2-878.