Футурологія у галузі глобалістики і міжнародних відносин

DOI: 10.46493/2663-2675-2021-1-2-3

Автори:

Сергій Шергін , доктор політичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, Київський міжнародний університет

Анотація.

У статті представлено аналітичний огляд світових тенденцій з точки зору футурології. Основна увага приділяється глобальним проблемам світового розвитку, які досліджувалися Римським клубом, Національною радою з розвідки США та Дослідницьким бюро Європейського парламенту. Звернення до проблем майбутнього було викликане глобальними перетвореннями, які викликали нові загрози для світу. В основі трансформацій - стратегічна нестабільність та можливість перетворення військових конфліктів у повномасштабні війни. З одного боку, низка глобальних проблем, зокрема критичне зростання антропогенного впливу на екологію планети, тотальна боротьба за її ресурси, демографічна криза, розповсюдження ядерної зброї, міжнародні конфлікти та гібридні війни, ставлять під сумнів ідею «Необмеженого розвитку» світового співтовариства. З іншого боку, суперечлива динаміка розвитку світу та погіршення відносин між «великими державами» стали безперервними явищами. Сучасні футурологічні дослідження світових тенденцій не приносять позитивних результатів, вони далекі від оптимізму. В першу чергу це стосується футурологічних прогнозів, зроблених дослідницькими структурами та спеціальними установами. Їхні прогнози до 2035 року відзначають прискорення тенденції техногенного впливу на екологічну систему, природні ресурси планети, кінцеві зміни клімату, кризові процеси у світовій економіці та небезпеку ескалації військових конфліктів. На порядку денному постає питання, чи готове людство ефективно протистояти цим викликам та загрозам.

Ключові слова : футурологія, світові тенденції, екологія, демографія, клімат, трансформований світ, сталий ріст

Мова статті : українська

Список пристатейної літератури :

1. Лейбин В. М. Зарубежная глобалистика: проблемы и противоречия, – М. : «Знание», 1988. – 64 с.

2. Кобринская И. Я. «Мозговые тресты» и внешняя политика США, – М. : Междунар. отношения, 1986. – 64 с.

3. Уткин А. И. Американская футурология международных отношений в ХХ веке. – М. : Наука, 1990. – 176 с.

4. Meadows, D.H. The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind / D.H. Meadows, J. Randers, D.H Meadows, W.W. Behrens // Universe Books, 1972. — 211 p.

5. Mesarovic M. and Pestel E. Mankind at the Turning Point. The Second Report to Club of Rome. – N.Y. : Dutton & Co, 1974. – 210 c.

6. The future of the World Economy. A United Nations Study by Wassily Leontief, et al. N.Y. : Oxford University Press, 1977. – 110 p.

7. Браун Л. Мир на грани. Как предотвратить экологический и экономический коллапс = World on the Edge: How to Prevent Environmental and Economic Collapse. – М. : АСТ-Пресс, 2013. – 208 с.

8. Резолюция 70/1, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 г. Преобразование нашего мира. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www. unctad.org › meetings › SessionalDocuments

9. Come On! Капіталізм, недалекоглядність, населення і руйнування планети. Доповідь Римському клубу / Ернст Ульріх фон Вайцзекер, Андерс Війкман; переклад з англ. Ю.Сірош; за наук. ред. В.Вовка, В.Бутка. К. : Саміт-Книга, 2019. 276 с.

10. Глобальні зміни світу – 2025. Доповідь Національної розвідувальної ради США. Переклад з англ. – Львів : Літопис, 2010. – 188 с.

11. Global Trends 2025: A Transformed World.Washington D.C. : GPO, 2008. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.fi les.ethz.ch › isn › 2008_11_global_trends_2025

12. Global Trends 2030: Alternative Worlds. Washington D.C. : GPO, 2012. – 137 p.

13. World Trends to 2035: Economy and Society. European Parliamentary Research Service, 2018. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// www.europarl.europa.eu › STUD › 2018 › EPRS_STU(2018)627126_EN

14. Гаврилишин Б. До ефективних суспільств: Дороговказ в майбутнє: доповідь Римському клубові. – Вид 3-тє, доповн. – К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2009. – 248 с.

15. Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь 2017. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.un.org.ua›images› SDGs_NationalReportUA_Web_1

16. Указ Президента України «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https//www: Офіційне інтернет-представництво Президента України › documents