Рецензія на роботу доктора політичних наук, професора Шергіна С. О. «Політологія міжнародних відносин»: навчальний посібник / видання 3-тє, виправ. і доповн. – К, 2020. – 258 с.

DOI: 10.46493/2663-2675-2020-7-8-9

Автори:

Борис Гуменюк , доктор історичних наук, професор, Надзвичайний і Повноважний Посол України, завідувач кафедри публічного управління та міжнародних відносин Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Анотація.

Предметна інтерпретація та аналіз міжнародних відносин з позицій історії й політичної теорії – найбільш поширені в системі сучасного суспільствознавства. Проте політологічний аналіз міжнародних відносин порівняно нещодавно набув статусу навчальної дисципліни: політологія міжнародних відносин. Закон України «Про вищу освіту» та відповідні постанови Кабінету Міністрів України сформували нові директивні підходи та нормативи щодо застосування галузей знань у сфері підготовки наукових кадрів. Зокрема, це стосується гуманітарних дисциплін і спеціальностей, до яких належать «Політологія» і «Міжнародні відносини». На підставі зазначених вимог і положень визначення стану і тенденцій розвитку цих дисциплін уявляється актуальним та обґрунтованим.

Ключові слова : .

Мова статті : Українська

Список пристатейної літератури :

.