ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЇЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

DOI: 10.46493/2663-2675-2020-11-12-2

Автори:

Борис Гуменюк , доктор історичних наук, професор, Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова

Анотація.

У статті досліджуються особливості формування державної політики України щодо європейської інтеграції з початку здобуття незалежності 1991 року до сьогодення. Після короткого аналізу державної політики України протягом усього періоду незалежності основний акцент робиться на сучасному етапі розвитку відносин України з ЄС – після Революції Гідності 2014 року. Показано, що після подій 2014-го державна політика України, спрямована на інтеграцію з ЄС, якісно трансформується та інтенсифікується . Встановлено, що об’єктивність європейського напрямку зовнішньої політики України логічно обумовлена геополітичним положенням та історією нашої держави. У статті аналізуються принципи й тенденції у відносинах України та Європейського Союзу, аналізуються найбільш важливі етапи і події на шляху до інтеграції до європейських інституцій. Важливими інтеграційними чинниками є прихильність до європейських цінностей та європейська ідентичність. В Україні, попри офіційні заяви щодо євроінтеграції як пріоритету зовнішньої політики, політична еліта не завжди демонструє послідовність у реалізації визначеного зовнішньополітичного курсу. Успіх європейської інтеграційної стратегії залежатиме від впровадження реформ, норм і правил ЄС Доведено, що з початку незалежності України реальна державна політика, що спрямована на європейську інтеграцію України, активізувалася після Революції Гідності. Високий рівень суспільної підтримки «європейської орієнтації» говорить про те, наскільки істотно ситуація в Україні змінилася з 2014 року: Євромайдан, анексія Криму РФ, війна на Донбасі, розвязана Москвою, і санкції з боку західних країн проти Російської Федерації змусили Україну відійти від своєї колишньої багатовекторної зовнішньої політики балансування між Заходом і Москвою. Сьогодні співпраця України з ЄС розвивається за всіма основними пріоритетними напрямами, які охоплюють економічну, політичну, соціальну і безпекову галузі. Курс на європейську інтеграцію випливає із самої природи державної незалежності України, її прагнення стати невід’ємною складовою частиною Європейського Союзу.

Ключові слова : державна політика, європейська інтеграція, Україна, Європейський Союз, зовнішньополітичний курс, зовнішня політика

Мова статті : Українська

Список пристатейної літератури :

1. Про Основні напрями зовнішньої політики України. Постанова Верховної Ради України. 2 липня 1993. URL.:https://www.rada.gov.ua/ru/news/Novosty/Soobshchenyya/page/ru/news/Novosty/Soobshchenyya/31271.html

2. Усова Л. Внешняя политика Украины: между внеблоковостью и евроатлантической интеграцией /Власть. 2011. №7. С. 156 – 158

3. Международные отношения и внешняя политика Украины / коллектив авторов; под общ. ред. О. И. Пошедина. Київ: НУОУ, 2013. 372 с. http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/1639/1/1557_IR.PDF

4. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їхніми державами-членами. Верховна Рада України. 14.06.1994. URL.:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_012#Text

5. Жильцов С. С. Эволюция внешней политики Украины: современный этап (1991 – 2013 гг.). Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2013. Вип. 20(2). С. 13 – 23. URL.: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2013_20%282%29__5

6. Василенко В. День. 1 вересня 2011.URL.: https://day.kyiv.ua/ru/article/nota-bene/sud-idet

7. Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу. Указ Президента України. Верховна Рада України. 07.07.2015. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615/98#Text

8. Трутенко А.А. Институт президентства во внешнеполитическом механизме Украины. Теория и практика общественного развития. 2013. №9. С. 251 – 254.

9. Международные отношения и внешняя политика Украины / коллектив авторов; под общ. ред. О. И. Пошедина. Київ : НУОУ, 2013. 372 с. 

10. Международные отношения и внешняя политика Украины / коллектив авторов; под общ. ред. О. И. Пошедина. Київ : НУОУ, 2013. 372 с. 

11. Історія становлення відносин Україна – ЄС. Міністерство Юстиції України. URL.: https://minjust.gov.ua/m/istoriya-stanovlennya-vidnosin-ukraina-es

12. Стратегія комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018 – 2021 роки. Міністерство юстиції України. URL.: https://minjust.gov.ua/m/strategiya-komunikatsii-u-sferi-evropeyskoi-integratsii-na-2018-2021-roki

13. Госкомстат. IMF group Ukraine. 15 февраля 2019. URL: https://biz.nv.ua/experts/o-torgovle-ukrainy-s-rossiey50006393.html

14. Statement of the Heads of State or Government on Ukraine. European Union An official website. March 7, 2014. URL: http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_03_0 7_01_en.htm.

15. Facts and Figures about EU-Ukraine Relations. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/eap_factsheet_ukraine.pdf

16. Госкомстат. IMF group Ukraine. URL.: https://biz.nv.ua/experts/o-torgovle-ukrainy-s-rossiey50006393.html

17. Germany and France endorse multi-speed Europe. Euobserver. 2017, March 3. URL.: https://euobserver.com/institutional/137080

18. Збигнев Бжезинский: Россия превратится в разоренного сателлита Китая / Glav Post: интенет-изд. 27 декабря 2014 URL.: http://glavpost.com/post/20oct2014/opinion/3084- zbignev-bzhezinskiy-rossiya-prevratitsya-v-razorennogo-satellita-kitaya.html.

19. Мироненко В. Украина и ЕС: о некоторых аспектах украинской евроинтеграции в 2014 ‒ 2019 гг. Современная Европа, 2019, №5, с. 23 ‒ 34 

20. Євроінтеграція України: досвід сусідів та перспективи об’єднання суспільства. Київ: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва», 2014. URL.: https://dif.org.ua/uploads/pdf/1407765948_3132.pdf

21. Бердинских К. Верстюк И. Свои для Европы. Масштабное исследование показало, что большинство европейцев уже готовы видеть Украину в ЕС. Новое Время, № 45. 4 декабря 2020. https://nv.ua/world/geopolitics/ukraina-v-es-masshtabnoe-issledovanie-pokazalo-chto-evropeycy-za-chlenstvo-novosti-ukrainy-50127919.html

22. Стратегія комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018 – 2021 роки. Міністерство юстиції України. URL.: https://minjust.gov.ua/m/strategiya-komunikatsii-u-sferi-evropeyskoi-integratsii-na-2018-2021-roki

23. Рафальский Д. Чем закончился саммит Украина – ЕС и отберут ли безвиз. Страна. 7 октября 2020. URL.: https://strana.ua/articles/analysis/293813-bezviz-poka-ostaetsja-itohi-sammita-ukraina-es.html

24. Магда Е. Оставили на третий год. Корреспондент. 16.12.2020. URL.: https://blogs.korrespondent.net/blog/events/4306911/

25. Савицкий Р. Соглашению об ассоциации Украины с ЕС мешает частая смена приоритетов. Deutche Welle. 16.07.2020. URL.: https://www.dw.com/ru 

26. Довідка щодо укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods, Угода АСАА, «Промисловий безвіз»).  Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 22.01.2020. URL.:https://www.me.gov.ua/Documents/Detaillang=ukUA&id=5b5a922a404043b2b45932b2f3ec4a16&title=DovidkaSchodoUkladenniaUgodiProOtsinkuVidpovidnostiTaPriiniatnistPromislovoiProduktsiiagreementsOConformityAssessmentAndAcceptanceOfIndustrialGoodsUgodaAsaapromisloviiBezviz