ПАРТНЕРСТВО І СУПЕРЕЧНІСТЬ ВЗАЄМИН УКРАЇНИ ТА УГОРЩИНИ

DOI: 10.46493/2663-2675-2020-9-10-2

Автори:

Олег Кондратенко , Доктор політичних наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

Анотація.

Розкрито сутність та перспективи зовнішньої політики України в умовах кризи перехідного світового порядку в східноєвропейському контексті. Країни Центральної та Східної Європи активно підтримують Україну в її політиці інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. Водночас не слід виключати і спектр загроз національній безпеці України, що виникають у країнах Східної Європи, що роздувають ситуацію навколо історико-культурної спадщини та утисків України їх національними меншинами. Угорщина упереджена і постійно звинувачує Україну у порушенні прав своєї національної збірної, яка проживає на Закарпатті. Більше того, після прийняття Україною Закону про освіту, який визначає необхідність вивчення української мови представниками всіх національних меншин, які проживають на її території, Угорщина блокує наміри Києва наблизитися до ЄС та НАТО. Націоналістичні політичні сили, які популярні в східноєвропейських країнах і залучають підтримку Росії, періодично заявляють про необхідність розширення автономії Закарпаття, що може нести ризик сепаратизму для України. Також Угорщина періодично надає громадянство своїй національній меншині, яка компактно проживає на Закарпатті завдяки масовій паспортизації. Тим не менше, ми переконані, що Угорщина, як і всі країни Східної Європи, зацікавлена ​​в стабільній та демократичній Україні на тлі погроз з боку Росії. Зі свого боку, Україні потрібно реалізувати комплексну стратегію протидії загрозам, які представляють сусідні країни, підтримуючи діалог та зміцнюючи стратегічне партнерство з Угорщиною, Польщею, Словаччиною та іншими. Саме компроміс з гуманітарних питань дозволить досягти згоди між Угорщиною та Україною та подальшого зближення та інтеграції до НАТО та ЄС.

Ключові слова : Україна, зовнішня політика, національна безпека, загрози національній безпеці, Центральна та Східна Європа, Угорщина

Мова статті : Українська

Список пристатейної літератури :

 1. Договір про основи добросусідства та співробітництва між Україною і Угорською Республікою [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348_004#Text/.   
 2. Угода між Урядом України і Урядом Угорської Республіки про співробітництво в галузі культури, освіти і науки. 4 квітня 1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348_054. 
 3. Ткач Д.І. Українсько-угорські відносини новітньої доби. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.krok.edu.ua/download/publikatsiji/tkach-dmitro-ivanovich/dmitro-tkach-publikatsiya-012.pdf.   
 4. Віднянський С.В. Українсько-угорські відносини: проблемні питання та роль історичної науки // Стратегічні пріоритети. – 2018. – № 1 (46). – С. 16 – 25.  
 5. У Молдові заговорили уніоністи. Чи варто українцям боятися руху за «возз’єднання» Румунії? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ua.112.ua/statji/u-moldovi-zahovoryly-unionisty-chy-varto-ukraintsiam-boiatysia-rukhu-za-vozziednannia-rumunii-440157.html.  
 6. Угорська діаспора. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0.  
 7. Ляшенко О. Питання національних меншин у сучасних міждержавних відносинах України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2019. – Вип. 3 – 4 (99 – 100). – С. 140 – 163.  
 8. Джулай Д., Набока М. Сепаратизм на Закарпатті. Міф чи реальність? Частина 2. «Велика Угорщина» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/29471832.html.  
 9. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.    
 10.  В уряді Угорщини назвали напівфашистським український закон про освіту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.unian.ua/politics/10456122-v-uryadi-ugorshchini-nazvali-napivfashistskim-ukrajinskiy-zakon-pro-osvitu.html. 
 11.  Закон України «Про національні меншини в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi bin/laws/main.cgi?nreg=2494-12.