Євроінтеграційний курс України: перспективи і застереження.

DOI: 10.46493/2663-2675-2020-4-2

Автори:

Олександр Шморгун , кандидат філософських наук, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Анотація.

У ході досліджень було доведено, що навіть підписання Угоди про асоціацію та отримання безвізового режиму України з ЄС не наблизили Україну до статусу постійного члена Європейського Союзу та НАТО. Однією з головних причин втрати такої перспективи є очевидна невідповідність обіцянок яскравих перспектив потужного розвитку цього геополітичного та геоекономічного союзу, який свого часу дав "архітекторам" діючого ЄС та ЄС реальність нереалізованих грандіозних планів перетворення ЄС на світового лідера. Показано, що слабкий прогнозний потенціал в оцінці подальшої долі ЄС пояснюється відсутністю належного науково-теоретичного обґрунтування основних основ цього безпрецедентного геополітичного об’єднання, яке оцінюється різними авторами, будь то специфічним федеральна або конфедеративна асоціація, в якій національний або суверенний делегується на наднаціональний рівень. Зокрема, існує декілька наукових версій, щоб забезпечити оптимальні параметри для будівництва та будівництва Європейського Союзу. Зокрема, мова йде про "класично федералістичний", "міжурядовий" підходи, "теорію раціонального вибору", "ліберальний міжурядовий напрям", "багаторівневе управління", "мережеве управління", квазі-теорію, що називається "неофункціоналізм".  Насправді всі ці моделі так чи інакше ігнорують запропоновану Ш. де Голлем модель організації ЄС за принципом Європи Батьківщини на користь космополітичного глобального проекту Сполучених Штатів Європи. В результаті імплементації Лісабонського договору процес нееквівалентного економічного поділу всередині ЄС фактично легалізований. Незважаючи на це, у березні 2017 року країни-члени ЄС підписали документ під назвою "Європа різних видів" на святкування 60-ї річниці заснування Союзу.  Обґрунтовано, що таке порушення принципу солідарності та рівності, заявленого в програмних документах у діяльності ЄС, виникла саме через вимушене об'єднання вимог до національних економік, які не є рівними за своїм потенціалом, неминуче, що створює дискримінацію умови для їх динамічних можливостей. Така геоекономічна конфігурація призводить до повільного розвитку спільної економіки в усьому ЄС. Усі вони, природно, призвели до скарг політичних лідерів Чехії, Польщі, Угорщини, Нідерландів (не кажучи вже про лідерів націоналістичних партій практично у всіх європейських країнах) щодо антинаціональної орієнтації поточної політики ЄС. Зроблено концептуальний висновок: причина вищезазначеної синхронності світового космополітизму та європейського транснаціоналізму полягає в тому, що завдяки дуже складним процесам етапу цивілізаційного масштабу світ переважав у негативній тенденції глобального нееквівалентного перерозподілу товарів , капітал та фінансові ресурси. У той же час аналіз вказує на необхідність врахування того, що в сучасному глобалізованому світі для виживання окремих національних держав (особливо тих, що не мають статусу наддержави), і навіть на тлі зростаючої глобальної кризи, обов'язково необхідно, щоб оптимальне "включення" політичних націй у більш потужні регіональні об'єднання. Ось чому непримиренний євроскептицизм зараз не може бути конструктивним. Однак, як показано у статті, ця інтеграція України матиме сенс лише за умови кардинальної зміни існуючої моделі об’єднаної Європи з метою максимальної функціональної взаємодоповнюваності політичних та економічних інститутів національних держав та наднаціонального прийняття рішень. центри на рівні ЄС.

Ключові слова : Реформа ЄС, Україна та ЄС, націоналізм та глобалізм, євроскептицизм

Мова статті : Українська

Список пристатейної літератури :

1. Україна та угода про асоціацію. Моніторинг виконання 2014 – 2108. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Report_2014-22018 WEB_FINAL.pdf

2. Большая Европа. Идеи, реальность, перспективы / под общ. ред. Ал. А. Громыко и В. П. Фёдорова; Федеральное гос. бюджет. учреждение науки Ин-т Европы Российской акад. наук. – М.: Весь Мир; Ин-т Европы РАН, 2014. – 704 с.

3. Future Evolution of the European Union. Chairman’s Report on the High-level Expert  Group Meeting. Chairedby H.E. Chancellor Helmut Schmidt // InterAction Council. Paris, 11–12 April. – 2002. – 28. р.

4. Schuman R.,  Heilbron D. Price Schuman Or Monnet?: The Real Architect of Europe : a Selection of Speeches and Texts of Robert Schuman, 1886 – 1963. – Bron Communications, 2003. – 126 р.

5.  The Schuman Declaration – 9 May 1950. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Report_2014 – 22018 WEB_FINAL.pdf 

6. ЕЦБ готовит «влиятельный пакет мер» для поддержки экономики еврозоны. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/08/15/650651/?fbclid=IwAR3Lr8z2OreQmJEJwpSb-Gcr4HwG_lQ5WHOSIL6Ia7EEbdKe5VAsSQYb7Lk

7. Єврокомісія презентує концепцію «різношвидкісної» інтеграції в ЄС. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2181998-evrokomisia-prezentue-koncepciu-riznosvidkisnoi-integracii-es.html

8. Ахенский договор: франко-германский бастион усиливает или ослабляет ЕС? – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://realist.online/article/ahenskij-dogovor-franko-germanskij-bastion-usilivaet-ili-oslablyaet-es

9. Macron and Merkel’s treaty tests European nerves. EU needs reassurance, Donald Tusk tells French and German leaders. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-and-angela-merkel-franco-german-aachen-treaty-tests-european-nerves/

10.  Європа різних швидкостей є більшою загрозою ЄС, ніж Brexit – Дуда. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/09/5/7070546/20

11. Devlin K.,  Mordecai M. Supporters of European populist parties stand out on key issues, from EU to Putin – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/11/18/supporters-of-european-populist-parties-stand-out-on-key-issues-from-eu-to-putin/

12. Шморгун О. Проблеми геополітичного структурування Європейського Союзу: підсумки та перспективи / О. Шморгун // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – Спецвипуск: Європейська перспектива. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2009. – С. 199 – 204.

13. Шморгун О. Місцеве самоврядування к основа європейської моделі громадянського суспільства / О. Шморгун // Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи. Збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії», 2012. – С. 165 – 191.

14. Банкротство «Deutsche Bank» подтолкнёт Евросоюз к распаду. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ruspravda.info/Bankrotstvo-Deutsche-Bank-podtolknet-Evrosoyuz-k-raspadu-22238.html

15. Бадалов Л. По ту сторону нуля. Почему в Европе банки доплачивают заемщикам за кредит, а у нас все наоборот https://rg.ru/2017/01/29/pochemu-v-evrope-banki-doplachivaiut-zaemshchikam-za-kredit.html