Світ без ілюзій: реалії, тенденції та експерименти постліберальної доби

DOI: 10.46493/2663-2675-2020-4-1

Автори:

Сергій Толстов , зав. відділу ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», кандидат історичних наук, доцент

Анотація.

Світове співтовариство повільно і болісно адаптується до багатополярної структурної моделі 21 століття. Сучасні тенденції міжнародних відносин легше виправити та описати, ніж намагатися передбачити їх довгострокові наслідки та результати. Нова міжнародна система ще знаходиться в зародковому стані. Визначальною характеристикою нової багатополярності є одночасне загострення кількох основних блоків суперечностей між основними державами та міждержавними асоціаціями. Серед них доречно відзначити все більш відкрите і гостре суперництво між основними старими та новими великими державами, крах «західної єдності», посилення технологічної конкуренції, переоцінку важливості військово-політичних союзів, девальвацію всіх видів гарантій та багатосторонніх зобов'язань. Дисбаланс традиційних зв'язків супроводжується масштабними стихійними міграційними процесами, зміною клімату та зростаючою вразливістю світової фінансової системи. На цьому тлі, всупереч давнім твердженням апологетів глобалізації та запевненням неоліберальних теоретиків, спостерігається значне посилення ролі та функцій державної влади. Як і в багатополярній системі XVIII-XIX століть, держава виступає кінцевим гарантом національних інтересів та соціальної стабільності конкуруючих держав та їх суспільно-політичних систем. Ці тенденції можна розглядати як цілком природний результат завершення історично короткотермінового періоду глобальної гегемонії США у 1994-2008 роках. Прискорення динаміки світових процесів означає формування нової основи світової політики, яка змушує регіональні держави адаптуватися до нових умов глобальної конкуренції. Сучасна позиція України виглядає надзвичайно вразливою. Він характеризується втратою контролю над частиною національної території, економічним застоєм, деформацією економічної структури, порушенням традиційних економічних зв'язків, нестабільністю політичної системи та відсутністю зрозумілої стратегії розвитку держави. Конфлікт на Донбасі, який залишається постійною дестабілізуючою загрозою, все більше набуває характеру внутрішньої проблеми України. За таких обставин необхідність ретельної оцінки становища країни є очевидною основою для успішного вирішення внутрішніх суперечностей та формування реалістичної зовнішньополітичної програми, яка передбачає відновлення мирних умов національного розвитку.

Ключові слова : багатополярність, суперництво, криза, зовнішня політика, адаптація, стратегія, розвиток

Мова статті : Українська

Список пристатейної літератури :

1. Winston  A.S.The World in 2030: Nine Megatrends to Watch / Massachusetts Institute of Technology.  2019. May 07. https://sloanreview.mit.edu/article/the-world-in-2030-nine-megatrends-to-watch/

2. Burrows M. The Future, Declassified: Megatrends That Will Undo the World Unless We Take Action. N.Y. : St. Martin’s Press, 2014. VI, 281 p.

3. Global Trends 2025: A Transformed World. NIC 2008-003. Washington : US Government Printing Office, November 2008. XIII, 99 p.

4. Спільна заява Комісії Україна – НАТО з нагоди 20-ї річниці Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО. 10 липня 2017 / МЗС України. URL: https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/58521-spilyna-zajava-komisiji-ukrajina--nato-z-nagodi-20-ji-richnici-khartiji-pro-osoblive-partnerstvo-mizh-ukrajinoju-ta-nato

5. Coffey L. NATO Membership for Georgia: In U.S. and European Interest / The Heritage Foundation. Special report No. 199. 2018. January 29. 22 p.

6. Розария Пуглиси: Говоря о вступлении в НАТО мы имеем в виду всю Грузию, включая Абхазию и Южную Осетию / Кавказ Online. 06.11.2019. http://kavkasia.net/Georgia/2019/1573088788.php