Decommunization in Ukraine: redistribution of a symbolic resource

DOI: 10.46493/2663-2675-2020-7-8-5

Authors:

Alla Kyrydon , Doctor of Historical Sciences, Professor, State Scientific Institution "Encyclopedic Publishing House"

Abstract.

May 21, 2020 marks five years since the so-called "decommunization laws" came into force in Ukraine. Their adoption and implementation was the result of long and complex socio-political and state-building processes. The process of decommunization gained momentum against the background of overloading society and the state with a wide range of political, social and communication problems. The need to solve them was dictated by the adoption of a number of legislative acts of a decommunization nature was due to the need to overcome these problems in Ukraine. The purpose of the scientific article is to determine the nature and benchmarks of decommunization, as well as to outline the complex process of transformation of symbolic space in Ukraine. It is important that in fact the process of decommunization in the public life of Ukraine began not in 2015, but much earlier. The first wave of decommunization formally took place in the 1990s. Decommunization is a system of measures in the sign-symbolic space, which is aimed at destroying the markers of the past, liberation from the influence and consequences of communist ideology not only in public life, but also in all spheres of life of the state and society. The strategic goal of decommunization is the systematic and complete elimination of the Soviet ideological and symbolic heritage not only from the public space, but also from the public consciousness. The main means of decommunization are: condemnation of crimes of the totalitarian regime; lustration; removal / dismantling of symbols (monuments, monuments, etc.) of the past era; change of toponymic landscape; redefining / rethinking "places of memory"; introduction of new memorial practices; reformatting / shifting the semantic accents of museum expositions; creation of a harmonious era and process of literary and artistic canon and narrative, etc. In the spring of 2018, there were reports in the Ukrainian media about the successful completion of decommunization (at least in terms of public space). However, decommunization is an unfinished project in terms of its strategic goal. The decommunization campaign of 2015-2019 turned out to be, first of all, a nationwide public ritual of symbolic purification.

Keywords : Ukraine, decommunization, law, symbolic space, consciousness, society

Language of the article : Ukrainian

References :

 1. Головко В. Російсько-український конфлікт в історичній ретроспективі: структурний аналіз // Національне питання в Україні: виклики сучасності, уроки історії. К.: Інститут історії України НАН України, 2016. С. 108 – 122.
 2. Рябчук М. Декомунізація чи деколонізація? Що показали політичні дискусії з приводу «декомунізаційних» законів? // Наукові записки ІПіЕНД. 2016. Вип. 2 (82). С. 104 – 117.
 3. Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX столітті (закон № 314-19) // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/314-19
 4. Про увічнення перемоги над нацизмом в Другій світовій війні 1939 – 1945 (закон № 315-VIII) // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/315-VIII
 5. Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років (закон № 316-VIII) // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/316-19
 6. Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки (закон № 317-VIII) // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/317-19
 7. Закон України № 2325-VIII від 13.03.2018 // Відомості Верховної Ради, 2018. № 20, ст. 189.
 8. Умланд А. Сильвестр Сталлоне как боксер: по поводу законов о декоммунизации и (псевдо-)экспертной среде в постсоветской Украине // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2015. №1.  [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss23.html
 9. Cohen J. The Historian Whitewashing Ukraine’s Past // Foreign Policy. 2016. May 2. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://foreignpolicy.com/2016/05/02/the-historian-whitewashing-ukraines-pastvolodymyr-viatrovych/
 10. Декомунізація_в_Україні. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/
 11. Огороднік О. Причина війни в Україні – ностальгія // Критика. 2016. Грудень. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://krytyka.com/ua/solutions/opinions/prychyna-viyny-v-ukrayini-nostalhiya
 12. Кульчицький С.: Незалежною в 1991-му стала радянська Україна, і цим усе сказано // Тиждень. 2016. 17 листопада. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/178684
 13. Кулик B. Про неякісні закони та нечутливих критиків // Критика. 2015. Травень. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:// krytyka.com/ua/solutions/opinions/pro-neyakisni-zakony-ta-nechutlyvykh-krytykiv
 14. Нагорна Л. Ідентифікаційні кризи як стимулятори насильства й свідомісних стереотипів // Регіональна історія України: Зб. наук. ст. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2016. Вип.10. С. 77 – 100.
 15. Портнов А. Про декомунізацію, ідентичність та історичні закони дещо інакше. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://krytyka.com/ua/solutions/opinions/pro-dekomunizatsiyu-identychnist-ta-istorychni-zakony-deshcho-inakshe
 16. Якубін О. Страсті за війною: колективна пам’ять в Україні (2010-і роки). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://commons.com.ua/uk/strasti-za-vijnoyu/
 17. Касьянов Г.: Способи здійснення декомунізації нагадують комуністичні практики // Українська правда. 2016. 7 липня. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/society/2016/05/7/211912/
 18. Барабаш К. Кумири в голубиному посліді. Чому в Росії декомунізація найближчим часом неможлива // Тиждень. 2016. 17 листопада. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://tyzhden.ua/Society/178637
 19. Осьмак В. Казус Щорса: декомунізація – реванш чи покарання? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/columns/2016/07/6/214761/
 20. Грудка О. Наша декомунізація зациклюється на символах, бо її породжують емоції. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://krytyka.com/ua/solutions/opinions/nasha-dekomunizatsiya-zatsyklyuietsya-na-symvolakh-bo-yiyi-porodzhuyut-emotsiyi
 21. Гриценко О.А. Декомунізація в Україні як державна політика і як соціокультурне явище. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України; Інститут культурології НАМ України, 2019. 320 с.
 22. Мусієздов О. Між пропагандою та мистецтвом: Знову про соціологію та декомунізацію  // Україна модерна. 14.07.2016.
 23. День Перемоги і його місце в історичній пам’яті українців: Загальнонаціональне дослідження, проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. URL: https://dif.org.ua/article/den-peremogi-i-yogo-mistse-v-istorichniy-pamyati-ukraintsiv