Spatial and temporal analysis of princilpal historical, geographical, socio-economic and cultural features of the development of the Republic of Moldova

DOI: 10.46493/2663-2675-2020-5-6-6

Authors:

Mykhailo Kharyshyn , Candidate of Historical Sciences, Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

Abstract.

Республіка Молдова є важливим торговельно-економічним партнером України. Спільний кордон, близькість зовнішньополітичних позицій та взаємодія на міжнародній арені, спільність історії, культури, історично тісна співпраця в економічній та торговій сферах, розв’язання сучасних викликів та загроз тощо вимагають більш пильного вивчення цієї країни . Ця стаття покликана висвітлити та проаналізувати основні історичні, географічні, соціально-економічні та культурні особливості розвитку Молдови. Ретельне вивчення процесів у сучасному молдавському суспільстві, характеру їх виникнення тощо дозволить різним зацікавленим структурам України, включаючи державні органи влади, ефективніше використовувати можливості двох країн для побудови взаємовигідної співпраці , як в рамках багатосторонніх, так і міжнародних платформ. Це може сприяти вирішенню подібних проблем, з якими стикаються українці при побудові в нашій країні абсолютно нового юридичного співтовариства, суспільства, заснованого на визнаних європейських та євроатлантичних цінностях. Стаття заснована на доступних наукових дослідженнях, включаючи авторські права на Республіку Молдова, що в цілому забезпечує об’єктивний та корисний переріз основних особливостей цієї країни. У статті висвітлено основні історичні віхи державотворення в Молдові від найдавніших часів до наших днів, формування її основних державних інституцій, інформується про діяльність державного керівництва та громадських діячів, державний та адміністративно-територіальний устрій сучасної Республіки Молдови. Робота показує сучасну політичну, соціально-економічну та гуманітарну ситуацію, зокрема у сферах культури, освіти та релігії, рівень відносин цієї країни з Україною, місце та роль української громади як на Правобережжі, так і на Лівобережжя (Придністров'я) у житті Молдови та ін. Чільне місце в статті присвячено висвітленню основних параметрів фізико-географічного розташування Республіки Молдова, що визначає її природні особливості, економічний розвиток, структуру національної економіки, туристичну привабливість тощо.

Keywords : Republic of Moldova, Transnistria, geographical location, natural conditions, administrative and territorial structure, interstate relations, economy, trade, culture, religious organizations, language, national minorities, community

Language of the article : Ukrainian

References :

1. Харишин М.В. До сучасної міжконфесійної ситуації в Республіці Молдова та її впливу на задоволення духовних потреб місцевого українства // Православ’я в Україні. Збірник за матеріалами ІХ міжнародної наукової конференції, м.Київ, 20 листопада 2019 року. – К.: [КПБА], 2019. – С. 469 – 480.

2. Більш детально про ситуацію навколо проблеми придністровського врегулювання та його наслідків як для Республіки, так і для регіону в цілому див., зокрема: Харишин М.В. Молдова як майданчик гібридної війни з боку Росії: міф чи реальність? (або щодо деяких аспектів посилення російської присутності в Республіці Молдова) // Зовнішні справи. – Київ, 2019. – Вип.11. – С. 36 – 44.

3. Див., зокрема: Харишин М.В. Про основні напрямки забезпечення культурно-національних, освітянських та інформаційних проблем молдаван в Україні // Українці в Молдові, молдавани в Україні: етно-соціальні процеси. Матеріали Міжнародної конференції. Кишинів, 9 жовтня 2008 р. – Chisinau, 2009. – C.129 – 133.

4. Див., зокрема: Dragnev D.M., Manolache C.M., Xenofontov I.V. Republica Moldova - 25 de ani. Repere istorice. Istoria științei. – Chisinau, 2016; Республика Молдова. Официальная страница. http://www.moldova.md

5. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова. Официальная страница.  https://www.mfa.gov.md

6. Республика Молдова. Официальная страница. Рубрики: Президент; Правительство; Парламент. http://www.moldova.md

7. Див., зокрема: Харишин М.В. Молдова. Республіка Молдова // Енциклопедія сучасної України. 2019 р. http://esu.com.ua/search_articles.php?id=69610

8. Див., зокрема: Міністерство закордонних справ України. http://mfa.gov.ua/ua ;  Посольство України в Республіці Молдова. http://moldova.mfa.gov.ua ;  Харишин М.В. Молдова. Республіка Молдова // Енциклопедія сучасної України. 2019 р. http://esu.com.ua/search_articles.php?id=69610

9. Степанов В.П. Грани идентичностей: Этногражданские процессы в среде национальных меньшинств Республики Молдова на примере украинского населения (1989-2009 гг.). – Кишинев, 2010. – 598 с.; Він же. Украинцы Молдовы: динамика этнической и гражданской идентичности (1989 – 2005 г.). – Кишинев, 2007. – 436 с.