Науковий, науково-публіцистичний журнал «Зовнішні справи» є рецензованим виданням, в якому здійснюється на регулярній основі публікація наукових розвідок фахівців у сфері історичних та політичних наук, які стосуються історичного минулого, сьогодення та перспектив розвитку міжнародних відносин.

Мета видання:

 • проведення історико-політологічного аналізу періоду зародження і розвитку міжнародних відносин;
 • вивчення впливу знакових міжнародних договорів, укладених у минулому, на перебіг сьогоднішніх подій;
 • аналіз сучасного стану міжнародних зносин у глобальному контексті;
 • аналіз ролі України як регіонального міжнародного гравця;
 • прогнозування подальшого розвитку світової міжнародної політиці та місця у ній Україні.

Завдання видання:

 • залучення до створення наукових статей провідних українських і зарубіжних вчених;
 • залучення до співпраці з журналом вітчизняних та зарубіжних дипломатів-практиків;
 • встановлення тісного творчого контакту з факультетами міжнародних відносин у всіх регіонах України;
 • активізація наукових пошуків нової генерації науковців;
 • створення на базі журналу активного дискусійного майданчика для обговорення сучасного стану та перспектив розвитку міжнародних відносин у глобалізованому світі та місця у ньому України.

Мета видання:

 • об’єктивність і неупередженість у виборі статей для публікації на засадах наукової рівності та толерантності;
 • висока вимогливість до якості наукових досліджень, що мають містити елементи наукової новизни;
 • суворе дотримання авторських і суміжних прав, політика академічної доброчесності та антиплагіату;
 • відкритий доступ до наукових публікацій.

Політика рецензування:

Процес рецензування організовується згідно вимог Комітету з етики у публікаціях – Committee on Publication Ethics (COPE). Всі статті проходять двостороннє «сліпе» рецензування. Авторам не повідомляють імен рецензентів, рецензентам – імен авторів.

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, внаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає в дотриманні наступних принципів:

 1. Експертна оцінка повинна допомагати автору поліпшити якість тексту статті, а головному редактору – прийняти рішення щодо публікації.
 2. Рецензент, який не вважає себе фахівцем в області тематики статті або знає, що не зможе своєчасно представити рецензію на статтю, повинен сповістити про це головного редактора і відмовитись від рецензування.
 3. Рецензентом не може бути автор або співавтор роботи, а також наукові керівники здобувачів наукового ступеня.
 4. Будь-який рукопис, отриманий від редакції на рецензування, є конфіденційним документом.
 5. Неприпустимі персональні зауваження автору. Рецензент повинен висловлювати свою думку чітко, аргументовано та об'єктивно.
 6. Рецензент повинен звертати увагу головного редактора на значну схожість або частковий збіг рецензованої статті з будь-якою іншою, раніше опублікованою.
 7. Рецензент не повинен використовувати інформацію та ідеї з представленої йому на рецензію статті для особистої вигоди, дотримуючись конфіденційності цієї інформації та ідей.
 8. Рецензент не повинен приймати до розгляду рукописи при наявності конфлікту інтересів, викликаного конкуренцією, співпрацею або іншими відносинами з будь-якими авторами або організаціями, пов'язаними зі статтею.
 9. Зауваження рецензентів не публікуються і не обнародуються іншим чином без дозволу рецензента, авторів рукопису та головного редактора.

Уповноважені члени редакції повідомляють авторів про результати рецензування. Тривалість рецензування статей – до двох тижнів.