Редакція журналу «Зовнішні справи»

Ольга Таукач
головний редактор
Дар’я Кушнір
в.о. відповідального секретаря