Редакція журналу «Зовнішні справи»

Тетяна Сидорук
головний редактор
Ольга Таукач
випусковий редактор
Марина Григоренко
в.о. відповідального секретаря