Авторські права та ліцензування

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Усі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY.

Фактом прийняття (акцепту) умов Договору, що розміщений нижче, є направлення автором своїх матеріалів для їх оприлюднення у виданнях Ліцензіата.

Цією угодою автор засвідчує, що поданий матеріал:

  • не порушує авторських прав інших осіб або організацій;
  • не був опублікований раніше у інших видавництвах та не був поданий до публікації у інші видання.

До прав, які автор передає редколегії журналу «Зовнішні справи», зокрема, належать права на:

  • публікацію статті англійською мовою та розповсюдження її друкованої версії.
  • переклад статті англійською мовою (для статей українською мовою) та розповсюдження друкованої версії перекладу.
  • розповсюдження електронної версії статті, а також електронної версії англомовного перекладу статті (для статей українською мовою) через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному веб-сайті журналу, в електронних базах даних, репозитаріях тощо).

Автор зберігає за собою право без узгодження з редколегією та засновниками:

  1. Використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою.
  2. Використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних дисертацій.
  3. Використовувати матеріали статті для підготовки тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій.

В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному сайті журналу є обов’язковим.