У радянській історіографії головними причинами включення Української РСР і Білоруської РСР (саме в такому порядку, встановленому на Ялтинській і потім підтвердженому на Сан-Франциській конференціях, йшли тоді назви цих двох союзних республік) до складу первинних держав-членів Організації Об'єднаних Націй вважалися великі втрати, понесені ними в результаті нападу нацистської Німеччини на СРСР, й істотний внесок українського і білоруського народів у боротьбу Об'єднаних Націй проти фашизму. Ця аргументація, вперше використана народним комісаром закордонних справ СРСР В.М. Молотовим на Ялтинській конференції, до кінця 1980-х років визначала трактування радянської, в тому числі білоруської та української, історіографією питання про початкове членство радянських союзних республік в ООН.

Вітчизняними істориками, як із союзних, так і з республіканських наукових установ, це питання спеціально не досліджувалося, а використовувалися напрацювання фахівців у галузі міжнародного права, які порушували цю тематику в публікаціях з історії створення ООН. При цьому першим серед радянських юристів-міжнародників, який у 1963 р. присвятив спеціальну наукову статтю питанню про початкове членство Білоруської РСР в ООН, був білоруський вчений Ю.П. Бровка. У 1966 р. український дослідник міжнародного права К.С. Забігайло опублікував статтю про участь Української РСР в розробці Статуту ООН. Серед радянських істориків пріоритет дослідженні тематики початкового членства УРСР і БРСР належав українським вченим В.С. Ковалю і М.М. Білоусову, роботи яких також були опубліковані в середині 1960-х років. У 1994 р. в руслі заповнення "білих плям" новітньої білоруської історії з'явилося перше монографічне дослідження в історіографії пострадянських держав, присвячене опису складного і тернистого шляху БРСР і УРСР в ООН, виконане автором цих рядків. Викладене у цій та інших наукових, навчальних і енциклопедичних виданнях трактування початкового членства радянських союзних республік у новій міжнародній організації поділяється сьогодні академічною спільнотою, а пріоритет білоруської історіографії в розробці цієї, раніше малодослідженої в колишньому СРСР, проблеми історії міжнародних відносин Другої світової війни визнається і за кордоном.

Які ж основні події дипломатичної історії завершального періоду Другої світової війни були пов'язані з проблемою початкового членства радянських союзних республік в ООН? Це питання було поставлено Радянським Союзом на конференції в Думбартон-Оксі як вимога про включення всіх 16 союзних республік до нової міжнародної організації. Його остаточного рішення вдалося досягти на конференції в Сан-Франциско, де було досягнуто згоди на включення тільки двох союзних республік (УРСР і БРСР) до числа держав-засновників ООН.

Радянське керівництво почало готуватися до виходу союзних республік на міжнародну арену і створення їх власних наркоматів закордонних справ із весни 1943 р., - після того, як стався докорінний поворот у ході Другої світової війни на користь антигітлерівської коаліції. У зв'язку з розробкою планів післявоєнного устрою світу, яка активно велася в США і Великобританії, перед Радянським Союзом реально виникла небезпека опинитися на самоті або, в кращому випадку, мати тільки декілька союзників як у майбутній Міжнародній організації безпеки, так і на конференціях з питань післявоєнного мирного врегулювання. Щоб зміцнити позиції СРСР на міжнародній арені, радянське керівництво вирішило домагатися так званого "множинного представництва" (таку назву ініціатива отримала в іноземній літературі) союзних республік у міжнародних організаціях та асамблеях.

Перша спроба легалізації "множинного представництва" СРСР була зроблена 26 липня 1943 року, коли радянський уряд через підписану Молотовим ноту Наркомату закордонних справ СРСР попросив окреме членство для 7 союзних республік, що потерпали від німецької окупації і зазнали найбільших втрат у війні (України, Білорусі, Молдови, Литви, Латвії, Естонії та Карело-Фінської РСР), в Комісії ООН із військових злочинів (КОНВЗ). Радянське пропозиція була зроблена у відповідь на прохання британського уряду від 6 березня 1943 р. про представництво в Комісії англійських домініонів.

У відповідь на ноту Молотова англійський уряд заявив 29 вересня 1943 р., що союзні республіки СРСР не можуть бути представлені в КОНВЗ на рівних правах з британськими домініонами, оскільки за конституцією СРСР 1936 р. тільки Союз РСР уповноважений представляти в міжнародних відносинах федеративні республіки, які не мають індивідуального міжнародного статусу, а тому не можуть самостійно брати участь в роботі майбутньої Комісії. З цим рішуче не погодився радянський уряд, який направив 17 жовтня 1943 р нову ноту НКЗС на адресу британського Форін Офісу, в якій стверджувалося, що радянські республіки є не менш суверенними державами ніж британські домініони. Про ці розбіжності між союзниками по антигітлерівській коаліції стало відомо американцям, які порадили англійцям загладити це питання і не допустити його публічного обговорення.

Справа з членством союзних республік в КОНВЗ закінчилося тим, що США і Великобританія відхилили прохання СРСР, мотивуючи свою відмову відсутністю у республік конституційних повноважень для ведення зовнішньополітичної діяльності, а радянський уряд, у свою чергу, відмовився брати участь у роботі Комісії. Але невдача з легалізацією "множинного представництва" СРСР на міжнародній арені підштовхнуло радянське керівництво до того, щоб повернути республікам зовнішньополітичні повноваження, делеговані ними центру при вступі до Союзу РСР.

1 лютого 1944 Верховна Рада СРСР прийняла закон "Про надання союзним республікам повноважень у галузі зовнішніх зносин та про перетворення у зв'язку з цим народного комісаріату закордонних справ із загальносоюзного в союзно-республіканський народний комісаріат". Союзні республіки отримали право вступати в безпосередні зносини з іноземними державами, укладати з ними угоди та обмінюватися дипломатичними і консульськими представниками. Закон вніс відповідні зміни до Конституції СРСР 1936 р., доповнивши її статтею 18-а.

24 березня 1944 р. Верховна Рада БРСР внесла зміни до Конституції республіки 1937 р., відповідно до яких БРСР отримала відповідні зовнішньополітичні права (стаття 16-а). Тоді ж було прийнято закон про створення Народного комісаріату закордонних справ БРСР. 30 березня заступник голови РНК БРСР К.В. Кисельов був призначений народним комісаром закордонних справ БРСР. Протягом 1944 року в союзних республіках були створені наркомати закордонних справ і призначені їхні керівники. Рішення Верховної Ради СРСР передбачали також створення військових формувань союзних республік і республіканських наркоматів оборони, однак ці рішення не були виконані.

Головною причиною надання - точніше, повернення - союзним республікам зовнішньополітичних прав були розрахунки голови РНК СРСР І.В. Сталіна та інших членів радянського керівництва отримати в особі 16 республік СРСР додаткові голоси в новій Міжнародній організації безпеки (майбутньої ООН) і на повоєнних міжнародних конференціях. Саме так зрозуміли прихований сенс несподіваної конституційної реформи в СРСР посол США в СРСР А. Гарріман, а також відомі американські журналісти Д. Рестан і В. Ліпман, які опублікували коментарі в "Нью-Йорк Таймс" і "Нью-Йорк Геральд Трибун". Гарріман назвав створення двох республіканських наркоматів (закордонних справ і оборони) "двостволкою", за допомогою якої Москва вирішувала б прикордонні питання України з Польщею і Чехословаччиною та проводила б інкорпорацію прибалтійських республік до складу СРСР.

Незважаючи на те, що англо-американська преса з тривогою і підозрілістю сприйняла рішення Кремля про передачу союзним республікам зовнішньополітичних повноважень, політичні кола у Вашингтоні та Лондоні не надали цьому серйозного значення. Це продемонструвала підготовка до конференції представників СРСР, США і Великобританії в Думбартон-Оксі (передмістя Вашингтона), яка відбулася в серпні - вересні 1944 р. Згідно з американським проектом створення нової міжнародної організації, її первинними членами, тобто - засновниками, повинні були стати держави, які підписали Декларацію Об'єднаних Націй 1 січня 1942 р. або пізніше приєдналися до неї, а також інші нації, які будуть визначені Об'єднаними Націями. Очевидно, що, з точки зору державного департаменту, під жодну з цих трьох категорій держав радянські союзні республіки не підпадали. Але це зовсім не збентежило радянську дипломатію. 10 серпня 1944 р. політбюро ЦК ВКП (б) розглянуло і затвердило директиви радянській делегації до переговорів про створення Міжнародної організації безпеки, пункт 9 яких звучав так: "Під час обговорення питань про склад організації необхідно у відповідний момент заявити, що, як це само собою зрозуміло, до числа первинних учасників організації повинні бути віднесені всі Союзні Радянські республіки. Однак наполягати на тому, щоб це питання було остаточно вирішене на цій стадії переговорів, не слід".

Виконуючи поставлене завдання, глава радянської делегації на конференції в Думбартон-Оксі, посол СРСР у США А.А. Громико 28 серпня 1944 р. висунув вимогу про включення всіх 16 радянських союзних республік до числа первинних учасників нової міжнародної організації. Це виявилося повною несподіванкою для керівників делегацій США і Великобританії, які висловили великі сумніви в можливості реалізації заяви Громико.

Проти цього категорично виступили Президент США Ф. Рузвельт і Державний секретар К. Хелл. Серйозну стурбованість постановкою питання про членство 16 республік в новій організації висловив Рузвельт у посланні до Сталіна 1 вересня 1944 р. У ньому зазначалося, що радянська вимога може поставити під загрозу весь проект створення міжнародної організації та висловлювалася готовність обговорити її після створення організації. Радянський керівник в посланні у відповідь Президенту США 7 вересня підкреслив виключно важливе значення, яке Радянський Союз надавав питанню розширення прав союзних республік на міжнародній арені. "Вам, звичайно, відомо, що, наприклад, Україна і Білорусія, що входять до Радянського Союзу, за кількістю населення і за їх політичним значенням перевершують деякі держави, щодо яких усі ми згодні, що вони повинні бути віднесені до числа ініціаторів створення Міжнародної організації", - говорилося в телеграмі Сталіна. Таким чином, зустрівши різкий опір США максимальному задоволенню радянської прохання, Сталін виділив УРСР і БРСР в числі перших республік-кандидатів на початкове членство в міжнародній організації. Питання про початкове представництво союзних республік отримало в документах Державного департаменту США, а пізніше в західній літературі назву "питання Х" або "справа ікс". Глава делегації США на конференції в Думбартон-Оксі, заступник Державного секретаря Е. Стеттініус завів спеціальну папку, в якій зберігалися протоколи конференції в Думбартан-Оксі, що стосуються "справи Х". Про її існування знали лише Рузвельт і Хелл. Президент наказав Стеттініусу тримати у великому секреті це питання, за яким виникли розбіжності між союзниками.

Питання про первинних членів майбутньої організації в Думбартон-Оксі вирішити не вдалося, оскільки США і Великобританія рішуче виступали проти членства радянських республік. Прямуючи на конференцію до Криму, Рузвельт під час розмови з групою сенаторів заявив, що, в разі висунення Сталіним прохання про членство 16 республік, він зажадає членства для всіх 48 американських штатів.

До Ялтинської конференції, що відбулася 4 - 11 лютого 1945 р., уряди СРСР і США підготували компромісні вимоги стосовно процедури голосування в Раді Безпеки і початкового представництва держав в міжнародній організації. Пропозиції Вашингтона щодо процедури голосування враховували позицію Москви про беззастережне одностайне голосування постійних членів Ради Безпеки з усіх найважливіших рішень. Радянський уряд, у свою чергу, відмовився від вимоги представництва для всіх 16 союзних республік і висунув прохання про включення до числа засновників організації трьох або, принаймні, двох республік: України, Білорусі та Литви. Аргументуючи радянську вимогу, Молотов на засіданні глав урядів 7 лютого сказав, що ці республіки понесли найбільші втрати у війні, і були першими територіями, що зазнали німецької навали. Включення Литви до формули "три або дві радянські республіки" мало для радянського керівництва за мету отримання визнання Заходу інкорпорації прибалтійських країн до складу СРСР, але оскільки США і Великобританія, як і раніше, відмовлялися визнавати включення Литви, Латвії та Естонії до складу СРСР, що розглядалося ними як незаконна інкорпорація, то вони негативно поставилися до пропозиції про допуск Литви в первинні члени організації. Надалі її кандидатура Радянським урядом більше не висувалася.

Прем'єр-міністр Великобританії В. Черчілль підтримав радянську пропозицію і попросив Ф. Рузвельта зробити те ж саме. Він вважав, що позиція Британської Співдружності з її 6 голосами (Великобританією, Австралією, Канадою, Новою Зеландією, Південно-Африканським Союзом і Індією) в організації посилиться через те, що інша велика держава також буде володіти декількома голосами. Черчілль вислухав пропозицію радянського уряду з великою симпатією і сказав слова, які стосувалися безпосередньо Білорусі: "Моє серце з Білою Руссю (Уайт Раша), яка, стікаючи кров'ю, скинула тиранів".

Президент Рузвельт опинився на засіданні на самоті і був змушений погодитися з радянською пропозицією. Він вважав, що фактична влада буде здійснюватися Радою Безпеки, і тому вже не розглядав як абсолютно безглузде пропозицію Сталіна про два додаткові голоси для України і Білорусі. Рузвельт, як згадував пізніше Стеттініус, також пішов назустріч Сталіну в зв'язку з проханням останнього про те, що голос для України необхідний для збереження "радянської єдності". Згода Рузвельта на допуск двох радянських республік до організації зустріло, однак, невдоволення ряду членів делегації США. Під їхнім тиском 10 лютого президент звернувся до Черчілля і Сталіна з проханням дати Сполученим Штатам також два додаткові голоси, щоб врівноважити їх положення. Керівники Великобританії і СРСР негайно підтримали її. У телеграмі Сталіна Рузвельту від 11 лютого говорилося: "Я абсолютно згоден з Вами, що, оскільки число голосів Радянського Союзу збільшується до трьох у зв'язку з включенням до списку членів Асамблеї Радянської України і Радянської Білорусії, слід також збільшити кількість голосів для США. Я думаю, що можна було б довести кількість голосів США до трьох, як у Радянського Союзу і його двох основних Республік. Якщо це знадобиться, я готовий офіційно підтримати цю свою пропозицію".

Рузвельт і Черчілль підтримали прохання Сталіна з урахуванням широкого розуміння міжнародної політики і необхідності зберегти союзні відносини з СРСР, який був потрібен для капітуляції Німеччини і розгрому Японії. Вони вважали за свій моральний обов'язок допустити в організацію дві радянські республіки, які першими прийняли на себе удар фашистської Німеччини, не скорилися ворогові та внесли значний вклад до загальної справи антигітлерівської коаліції. Рузвельт і Черчілль також розуміли, що два додаткові голоси серед майже сорока інших на момент проведення конференції не матимуть для СРСР принципового значення на форумі Генеральної Асамблеї Об'єднаних Націй.

У комюніке про результати Кримської конференції, опублікованому трьома союзними державами 12-13 лютого 1945 року, не згадувалося про домовленість щодо УРСР і БРСР. Вона була зафіксована в секретному протоколі роботи Кримської конференції, підписаному міністрами закордонних справ. У розділі I "Всесвітня організація" під пунктом "2в" говорилося: "Коли відбуватиметься конференція про всесвітню організацію, делегати Сполученого Королівства і Сполучених Штатів Америки підтримають пропозицію про допуск до первинного членства двох Радянських Соціалістичних Республік, а саме - Україну і Білорусію". Протокол було опубліковано на Заході (в США) у 1947 р., в СРСР - у 1955 р.

Домовленість про дві радянські республіки була включена до секретного протоколу Ялтинської конференції з ініціативи Рузвельта і Черчілля. У Радянському Союзі про неї було відомо дуже вузькому колу осіб. Мабуть, про неї знав перший секретар ЦК КП (б) України, голова РНК УСРР М.С. Хрущов, який входив до складу політбюро ЦК ВКП (б), однак у своїх мемуарах він ніде про це не згадує. Ймовірно, що досить скоро про секретну ялтинську домовленість стало відомо і керівникам БРСР, хоча перший секретар ЦК КП (б) Білорусії П.К. Пономаренко також ніколи не говорив про це у своїх спогадах. Україна і Білорусь, іменовані Сталіним "двома основними республіками СРСР", були об'єктом сталінсько-молотовської дипломатичної гри, яка спочатку велася за їх плечима.

Після Кримської конференції радянське керівництво вирішило, що настав час включитися в гру самим зацікавленим республікам. У березні 1945 р. уряди УРСР і БРСР, які не отримали запрошень на установчу конференцію Об'єднаних Націй у Сан-Франциско, за вказівкою з Москви заявили, що спрямують на неї свої делегації навіть за відсутності офіційних запрошень. Цей крок радянської дипломатії ще більше загострив розбіжності між СРСР і західними державами, розпалив ситуацію навколо підготовки конференції в Сан-Франциско. Адміністрація США за підтримки британського уряду енергійно виступала проти такого кроку, відзначаючи, що рішення Кримської конференції не передбачали участі делегацій обох республік у конференції в Сан-Франциско і що тільки сама конференція може ухвалити рішення про їх запрошення. З таким підходом не погоджувався радянський уряд, що засвідчив проект ноти НКЗС СРСР на адресу Державного департаменту США від 24 березня, схвалений Сталіним. У ньому говорилося: "Радянський Уряд наполягає на тому, щоб відповідно до рішення Кримської конференції Радянській Україні і Радянській Білорусії було забезпечено участь у конференції в Сан-Франциско як первинним членам".

Перспективи реалізації ялтинської домовленості ускладнилися після того, як в США наприкінці березня стало відомо про домовленості щодо додаткових голосів для СРСР і США. У країні вибухнув політичний скандал. Противники Рузвельта із середовища республіканців відкидали в принципі ідею додаткових голосів, вважаючи, що вона суперечить природі міжнародної організації та принципу суверенної рівності держав. Політики і оглядачі вказували на те, що Білорусь і Україна, як і всі інші радянські республіки, не є суверенними державами. Соратники і друзі Рузвельта вважали помилкою його прохання про три американські голоси. За тиждень до смерті, 5 квітня 1945 року, президент Рузвельт на своїй останній прес-конференції детально зупинився на проблемі додаткових голосів і заявив, що його уряд не буде просити в Сан-Франциско три голоси для США, оскільки вони нічого не вирішують.

При підготовці конференції в Сан-Франциско радянська дипломатія мала вирішити два завдання: 1) домогтися включення УРСР і БРСР до складу первинних членів міжнародної організації; 2) отримати запрошення для участі делегацій обох республік в установчій конференції Об'єднаних Націй. Як показали подальші події, ці два завдання були успішно вирішені, проте для їх досягнення радянським дипломатам (Молотову, Громико та ін.) треба було докласти багато зусиль, використовуючи тиск, шантаж, ультиматуми, взаємоузгодження та інші засоби впливу на своїх західних партнерів.

На конференції в Сан-Франциско, відкритій 25 квітня 1945 року, на засіданні глав делегацій (Керівного комітету) 27 квітня глава делегації СРСР нарком закордонних справ Молотов виступив із заявами від імені урядів Української РСР і Білоруської РСР. Він згадав рішення Кримської конференції про дві радянські республіки, послався на конституційні зміни в СРСР, підкресливши, що союзні республіки є суверенними державами, вказав на важливу роль народів України та Білорусі в боротьбі зі спільним ворогом і на завершення закликав делегатів підтримати рішення, схвалене Кримської конференцією, та приєднатися до нього. У заяві уряду БРСР, підписаному головою РНК БРСР П.К. Пономаренко і наркомом закордонних справ К.В. Кисельовим, висловлювалося бажання білоруського народу взяти участь у створенні міжнародної організації з підтримки миру і міжнародної безпеки як первинному члену-засновнику, а також бути представленою на конференції в Сан-Франциско.

Радянську пропозицію підтримали керівники делегацій США, Великобританії, Китаю, а також Ірану, Франції, Бразилії, Чехословаччини та Австралії. Після цього засідання глав делегацій одноголосно прийняло рішення про включення Української та Білоруської Радянських Соціалістичних Республік до числа перших членів організації. Це рішення було одноголосно підтверджено в той же день другим пленарним засіданням конференції і зустрінуте оплесками.

30 квітня Керівний комітет одноголосно схвалив пропозицію Виконавчого комітету про негайне допущення українських і білоруських представників на конференцію. В цей же день також одноголосно на пленарному засіданні всіх 47 країн-учасниць конференції проголосували за запрошення делегацій УРСР і БРСР на установчий форум Об'єднаних Націй. Як відзначають англо-американські дослідники історії створення ООН, рішення по двом радянським республікам були прийняті одноголосно, "хоча і без ентузіазму".

1 травня Генеральний секретар конференції Е. Хісс направив з Вашингтона телеграму наркому закордонних справ БРСР Кисельову. Телеграма інформувала уряд БРСР про рішення конференції Об'єднаних Націй запросити Білоруську РСР стати рівноправним членом створюваної міжнародної організації, а її представників негайно, як тільки вони отримають запрошення через представників СРСР, прибути для участі в конференції. 29 квітня посол СРСР в США Громико звернувся з проханням до державного секретаря Стеттініуса про видачу американським посольством в Москві в'їзних віз для членів делегацій УРСР і БРСР, які прямували на конференцію в Сан-Франциско північним маршрутом через Сибір і Аляску. На наступний день Стеттініус доручив держдепартаменту видати візи.

6 травня 1945 р. урядові делегації УРСР і БРСР прибули до Сан-Франциско і активно включилися в роботу конференції. 25 червня вони разом із іншими 48 делегаціями-учасниками конференції підписали Статут ООН, який був ратифікований Президією Верховної Ради УРСР 30 серпня 1945 р. Ратифікаційні грамоти СРСР, УРСР і БРСР були здані 24 жовтня 1945 року, і в цей же день Статут ООН набув сили. На цьому юридично було завершено процес міжнародного визнання обох радянських союзних республік як первинних членів або засновників ООН.

Так, доволі несподівано для себе, Українська РСР і Білоруська РСР виявилися в числі 51 країни-засновниці ООН. Наскільки відомо, вищі органи республік не ставили перед Й. Сталіним і радянським керівництвом питання про вихід на міжнародну арену або включення до складу міжнародної організації. Така "сміливість" могла дорого коштувати в ті часи. Включення УРСР і БРСР до складу первинних держав-членів ООН стало можливим завдяки загальносоюзній дипломатії, яка вирішувала таким чином проблему "множинного представництва" союзних республік на міжнародній арені в своїх політичних інтересах як великої держави.

Однією з причин, які привели Україну і Білорусь в ООН, був підйом національного руху на їхніх територіях під час війни, який проявлявся на фронтах, у партизанській і підпільній боротьбі. Це змусило Сталіна шукати інструменти компенсації за самовіддану боротьбу українського і білоруського народів проти фашизму, що було зроблено за допомогою включення двох республік до складу засновників ООН. Однак це важливе досягнення української та білоруської державності було значною мірою девальвовано не зовсім завидним статусом делегацій БРСР і УРСР в ООН як "додаткових голосів" для загальносоюзної делегації в 1946 - 1990 рр.

Разом із тим вступ України і Білорусі в ООН як держав-засновників мало велике історичне значення і відповідало національним інтересам двох союзних республік тою мірою, якою ці інтереси в складі радянської федерації імперського типу могли формуватися і реалізовуватися. Підписи БРСР і УРСР під Статутом ООН означали, що світова спільнота формально визнавала їх суверенними і незалежними державами, якими вони фактично не були в складі надцентралізованого Радянського Союзу. БРСР і УРСР отримували всі привілеї й імунітети ООН, право обиратися в її головні органи, в тому числі до Ради Безпеки. Уряди республік отримали можливість брати участь в обговоренні світових проблем, доводити свою позицію до міжнародного співтовариства, вносити на його розгляд свої пропозиції і зауваження. Протягом більше ніж 40 років ООН була по суті для України і Білорусі єдиним вікном у зовнішній світ, завдяки чому про ці радянські республіки частково знали в Європі та світі.

Posted in Історичне минуле