Для авторів

Наказом МОН України № 1609 від 09. 12 .2013 видання “Зовнішні справи” внесене до затвердженого Департаментом атестації кадрів МОН України переліку наукових фахових видань з історичних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1 . Статті, надіслані до журналу, повинні мати :

– російською та англійською мовами: назву статті, анотацію (4-6 рядків), ключові слова, що визначають тематику статті, інформацію про авторів;

– пристатейні бібліографічні списки , оформлені відповідно до вимог стандарту бібліографічного опису “Бібліографічній запис. Бібліографічній опис” ( ДСТУ 7.1:2006 );

– УДК ( можна визначити на сайті teacode.com / online / udc );

– відомості про авторів;

– експертний висновок ( “Експертний Висновок про можлівість опублікування матеріалів у пресі та інших засобах масової інформації” );

– бути ретельно відредаговані і бажано супроводжені рецензією;

2 . Обсяг статті 9 000 або 18 000 тисяч знаків (з пробілами);

– До тексту можуть бути включені графічні матеріали – малюнки, таблиці і т.п. Малюнки і таблиці повинні мати назву. У тексті статті має бути посилання на графічні матеріали. Шрифт – Times New Roman, 14. Параметри сторінки – поля: верхнє, нижнє, ліве і праве – 2 см. Інтервал 1,5.

3. Стаття разом із заявкою на публікацію і експертним ​​висновком може надсилатися електронною поштою (e-mail: olga_taukach@ukr.net, jvaleeva@gmail.com) або звичайним поштовим відправленням з вкладенням паперового та електронного варіанту на будь-якому з носіїв (СD, DVD, флеш). Файли необхідно іменувати відповідно до прізвища першого автора, наприклад, “Супруненко”. Не можна в одному файлі поміщати кілька статей.

4. Для контактів з редакцією вказати поштову адресу, номери телефонів, факсу , електронну пошту.

СТРУКТУРА СТАТТІ:

УДК НАЗВА СТАТТІ ( великими літерами).

– Прізвище та ініціали автора. Повна назва організації (порожній рядок )

– Анотації : російською , українською та англійською мовами . Структура анотацій: прізвище та ініціали автора, назва статті, текст анотації. Ключові слова російською, українською та англійською мовами. Обсяг ключових слів: 5-10 слів (порожній рядок) Вступ: актуальність, аналіз досліджень і публікацій (з посиланням на літературні джерела), виділення невирішених раніше проблем, яким присвячується стаття. Мета і завдання. Автор також може включати: об’єкт, предмет, методи та організацію дослідження. Результати дослідження. Розділ повинен містити виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів. Висновки. Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Література. Вся використовувана при написанні статті література повинна бути представлена ​​в тексті вигляді посилання (у квадратних дужках). (порожній рядок ) Прізвище та ініціали автора англійською мовою. Переклад прізвища та назви статті – обов’язкові!

ДО УВАГИ АВТОРІВ СТАТЕЙ ! АВТОР НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНОЇ У СТАТТІ ІНФОРМАЦІЇ .

ВСІ АВТОРИ СТАТЕЙ ПОВИННІ Обов’язково надіслати Авторську довідку з наступною інформацією:

АВТОРСЬКА ДОВІДКА:

• прізвище, ім’я, по батькові автора повністю;

• місце роботи;

• займана посада;

• науковий ступінь;

• робочу адресу – індекс, місто, назва організації, вулиця, номер будинку;

• домашня адреса – індекс, вулиця, номер будинку і квартири, місто, країна;

• контактні телефони (мобільний телефон).

• Обов’язково вкажіть номер телефону!;

• електронну адресу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *