Україна у зовнішній політиці Великої Британії в добу національно-визвольних змагань (1917 – 1921 рр.)

Україна у зовнішній політиці Великої Британії в добу національно-визвольних змагань (1917 – 1921 рр.)

Листопадові події 1917 року у Петрограді і поступове поширення більшовицької влади на території Росії та її концентрація у центральних районах Росії створили урядам держав Антанти низку проб...
read more
Щоденник члена української дипломатичної місії США Ілька Борщака за 1919 – 1920 роки як джерело до історії дипломатії доби Української революції 1917 – 1921 років Частина ІІ

Щоденник члена української дипломатичної місії США Ілька Борщака за 1919 – 1920 роки як джерело до історії дипломатії доби Української революції 1917 – 1921 років Частина ІІ

read more
Діяльність консульських установ у Донецьку (2002 – 2014 рр.)

Діяльність консульських установ у Донецьку (2002 – 2014 рр.)

УДК 94(477) SUMMARY The article considers the creation and functioning of consular offices of foreign countries in the city of Donetsk at the beginning of the XXI century. It analyses the role of the regional representation of the Ministry of...
read more
Спільний шлях Української РСР і Білоруської РСР до складу держав-засновниць ООН

Спільний шлях Української РСР і Білоруської РСР до складу держав-засновниць ООН

read more
Об’єднана Словенія (1848 – 1941): національна ідея у пастці міжнародних відносин

Об’єднана Словенія (1848 – 1941): національна ідея у пастці міжнародних відносин

УДК: 94: 327 Summary The article deals with the origin of the Slovenian national political program of United Slovenia, its main issues and determined stages of development. Its impact on Slovenian politics in terms of interethnic and international relations...
read more
Угорська революція 1956 року та її відгомін в Україні

Угорська революція 1956 року та її відгомін в Україні

На нараді в ЦК КПУ 5 листопада 1956 року взяли участь усі секретарі ЦК, заввідділами ЦК, усі 6 заступників голови Ради Міністрів УРСР, 30 міністрів,...
read more
Акція «Вісла» в інформаційній діяльності американських лемків: дипломатичний аспект

Акція «Вісла» в інформаційній діяльності американських лемків: дипломатичний аспект

Акція “Вісла” в інформаційній діяльності американських лемків: дипломатичний аспект УДК 327: 39 (477.87) (437.6) (438) Summary The article is devoted to the study of the act...
read more
Ukraina – wojna hybrydowa czy miatieżewojna?

Ukraina – wojna hybrydowa czy miatieżewojna?

Kryzys polityczny w Ukrainie zapoczątkowany brakiem podpisania porozumienia przedakcesyjnego z UE w listopadzie 2013 r. doprowadził do poważnych konsekwencji politycznych i militarnych w Europie wschodniej. Zastosowane przez Rosję metody militarne i propag...
read more
Щоденник члена української дипломатичної місії до США Ілька Борщака за 1919–1920 рр. як джерело до історії дипломатії доби Української революції 1917-1921 років. Частина І

Щоденник члена української дипломатичної місії до США Ілька Борщака за 1919–1920 рр. як джерело до історії дипломатії доби Української революції 1917-1921 років. Частина І

read more
Франческо Гвіччардіні: дипломат, політик, гуманіст (до інституційних витоків європейських зовнішньополітичних традицій)

Франческо Гвіччардіні: дипломат, політик, гуманіст (до інституційних витоків європейських зовнішньополітичних традицій)

УДК 94:327(321) Summary The basic directions of political, diplomatic and literary working of the famous contemporary of the Renaissance – Francesco Guicciardini, because his practical experience and literary and poetic heritage had not lost their rel...
read more