Внесок консулів іноземних держав у розвиток історичних досліджень у Південній Україні (ХІХ – початок ХХ ст.)

Одним з найпопулярніших напрямків сучасної історіографії є дослідження історії дипломатії на території сучасної України. Як відомо, в усі часи важливим напрямком діяльності дипломатів була культурна дипломатія, підтримка співвітчизників за межами країн походження діаспор, які здебільшого зосереджувалися на культурологічних ініціативах. Безумовно,…

Leaders don’t have problems, they have opportunities

On the 25th of May at the Embassy of Lithuania in Kyiv was held the Ukraine-Baltics Leadership Forum. The aim of the Forum was to stimulate an important discussion on Ukraine’s European integration and relations with the Baltic countries in…

Дипломатичний заспів фестивалю «Парад вишиванок-2013»

Напередодні Дня Незалежності України Генеральною дирекцією з обслуговування іноземних представництв (ГДІП) спільно з ГО “Столичні ініціативи” була організована презентація Всеукраїнського фестивалю “Парад вишиванок-2013”, що відбувся в Києві. Послам і дипломатичним працівникам посольств Азербайджану, Болгарії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Єгипту, Індії,…

“За українську незалежність” (документи з архіву)

1. Стаття “За українську незалежність” у турецькій газеті “Тасвір-і Ефкяр” від 20.10.1914 р. / від 02.11.1914 р. за новим стилем (османською мовою). 2. Копія з оригіналу листа від 15/29 січня 1918 р., що знаходиться в Османському Архіві, з повідомлення Османської…

Урегулювання тривалих конфліктів має залишатися пріоритетним завданням ОБСЄ

У Вільнюсі 6-7 грудня цього року відбулося 18-те засідання Ради міністрів ОБСЄ. Упродовж двох днів високі представники всіх 56 держав-учасниць Організації, 12 країн-партнерів, а також ряду регіональних структур обговорювали актуальні проблеми миру й безпеки. Виступаючи на засіданні, Міністр закордонних справ…

Для авторів

Наказом МОН України № 1609 від 09. 12 .2013 видання “Зовнішні справи” внесене до затвердженого Департаментом атестації кадрів МОН України переліку наукових фахових видань з історичних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та…

№ 6 / 2012, Тема: Наука перетворює дипломатію на мистецтво

Україна інтегрується у міжнародне середовище, вона є суб’єктом численних глобальних і регіональних економічних, політичних та соціально-культурних процесів. Під їх впливом наша держава поступово трансформується у соціальну, правову державу з багатопартійною політичною системою, відкритою ринковою економікою, розгалуженими демократичними інститутами та ефективним…

№5 / 2012, Тема: Пріоритети стратегічного партнерства та дилема неоєвразійського розвитку

Після розпаду СРСР і утворення СНД українсько_російські відносини з об’єктивних причин стали центральним елементом у системі міждержавних відносин на пострадянському геополітичному просторі. Розташована в межах так званого східноєвропейського хартленду, маючи при цьому значні географічні параметри, доволі потужний економічний і ресурсний…