Розкрито суть, передумови виникнення та можливі наслідки етнополітичної мобілізації, особливості політичної мобілізації етнічних груп в умовах конфлікту. Визначено основні чинники, що спричиняють політичну мобілізацію етнічності, зокрема, це політична та економічна нерівноправність у розвитку окремих етнічних груп, вплив етнорегіональних особливостей та етнічної батьківщини. Етнічні групи виступають із політичними вимогами, намагаються вплинути на розподіл влади, часто заявляють про підтримку окремих політичних партій чи створюють власні етнополітичні партії та етнічні рухи. Ключову роль у процесі політичної мобілізації етнічної групи відіграє етнічна еліта. Політична мобілізація етнічних груп найчастіше посилюється в період політичних та економічних криз у суспільстві, напередодні виборів, вона посилює політизацію етнічності, що сприяє визріванню та розвитку етнополітичного конфлікту.

Posted in News