Фінансово-економічна криза 2008-2010 рр., що є яскравим проявом кризи глобалізму, визнана однією з найгостріших протягом останнього століття. Наприклад, для Європейського Союзу вона стала найгіршою з часів Другої світової війни, адже ВВП у державах-членах ЄС скоротилося на 4%, а безробіття зросло до 10%. Аналогічні тенденції спостерігалися в усіх без винятку державах.

Розуміючи нагальність прийняття ефективних заходів із подолання кризи, передові країни світу одразу ж взялися розробляти більш відповідні до реалій сучасного розвитку антикризові стратегії та інструменти. І хоча, зважаючи на револьверний характер глобальної економічної кризи, не всі вжиті антикризові заходи мали очікуваний ефект, усе ж на початку 2012 р. можна констатувати їх позитивні результати для багатьох регіонів і держав.

Posted in News