Молдова як майданчик гібридної війни з боку Росії: міф чи реальність? (або щодо деяких аспектів посилення російської присутності в Республіці Молдова)

Випуск: Зовнішні справи, №3,2020

Doi: 10.46493/2663-2675-2020-3-4

Автори:

Михайло Харишин, радник відділу зв'язків із державними органами Департаменту документообігу та цифровізації МЗС України,

Харишин М. Молдова як платформа для гібридної війни: міф чи реальність (деякі аспекти посилення присутності Росії в Республіці Молдова) Порушення Росією постійної системи міжнародних відносин, сформованої після Другої світової війни, створення керованих конфліктних ситуацій (Російською Федерацією) на пострадянському просторі та їх "врегулювання" через російське посередництво тощо вимагають ретельного та всебічного вивчення природи виникаючих викликів, визначення їх основних критеріїв та шляхів їх вирішення. У статті представлений унікальний досвід Республіки Молдова, яка перебуває в умовах дезінтеграції майже 30 років. На думку автора, спроби її лідерів вирішити нагальні проблеми за допомогою Росії та геополітичні наслідки таких зусиль повинні стати наочним прикладом для України, яка зараз перебуває у воєнному стані, розв'язаному Кремлем. Метою статті є глибокий і всебічний аналіз ситуації в Молдові та можливих її наслідків у майбутньому як для Республіки Молдова, так і для сусідньої України. У статті визначено витоки конфліктної ситуації в Придністровському регіоні Молдови, причини розпаду країни, основні етапи та вплив постійного "врегулювання" придністровської проблеми за сценарієм Москви на загальну ситуацію в країна. У статті проаналізовано сучасний стан політичної, економічної, демографічної, міжконфесійної, етнонаціональної, гуманітарної та медіа-ситуації в Республіці Молдова внаслідок геополітичної та економічної залежності країни від Російської Федерації. У статті повідомляється про пошук урядом кіл Молдови оптимальних шляхів реінтеграції Молдови, подолання глибокої та всеосяжної кризи, яка охопила всі сфери життя країни. Важливе місце у статті посідає наукове обгрунтування "права" Російської Федерації на застосування сили чи примусу до миру інших країн для захисту та безпеки своїх громадян за кордоном. У роботі представлені практичні результати формування "реальної" основи застосування Росією військової сили на території Республіки Молдова. У цьому контексті автор моделює основні можливі сценарії подальшого розвитку Молдови як держави, їх вплив на геополітичну ситуацію в Україні та регіоні в цілому. Він містить конкретні пропозиції щодо контрзаходів України щодо запобігання негативним аспектам для України у разі подальшого подібного розвитку ситуації в Молдові.

Ключові слова : конфлікт, врегулювання, легітимність, захист громадян державою, військовою силою, запобіжні заходи, Молдова, Придністров'я, Росія, Україна

Мова статті : Українська

Дата розміщення онлайн : 20.04.2020

Завантажити статтю

Список пристатейної літератури :

1. В Румынии хотят забрать в Украинской церкви КП Восточно-Молдавскую епархию // ИА REGNUM від 23.10.2018. https://regnum.ru/news/polit/2505474.html ; 

2. Див., зокрема: В «Бессарабской митрополии» заявляют о намерении распространить свое влияние на территорию Украины //Русская православная церковь. Официальный сайт Московского патриархата. Поместные церкви. 4 ноября 2007 года http://www.patriarchia.ru ; Община УПЦ с.Приозерное отказалась присоединятся к «Бессарабской митрополии» // «Православная жизнь» від 29.05.2019. https://pravlife.org ; Синод Румунской православной церкви избрал двух епископов для служения на территории Молдовы // Там же, від 01.06.2018;

3. Крылов Н. Защита сограждан, находящихся в опасности за рубежом // Международная жизнь. 1995. - № 1. – С. 125;

4. Bowett D. Selfe-Defense in Intenational Law. - N.Y., 1958/ – P.92;

5. Ананьев Е. Проблемы гуманитарной интервенции и защиты граждан за рубежом //Международная жизнь. 2009. - № 7. – С.21;  

6. Гацко М. К вопросу о правовых основаниях использования Вооруженных Сил России в операции по принуждению Грузии к миру // Современное право. - № 11. – С.15;

7 .Див.: Тарасова Л. Правовые основания использования силы  государствами для защиты своих граждан за рубежом //Современное право. www.sovremennoepravo.ru;

8. Див. напр.: Marian Gajdos - Stanislav Konecny. Rusini a ukrainci na Slovenscu - mensina plna rozporov // 26.09.2011., www.rusyn.sk ;

9.Назарбаев Н. КАЗАХСТАН – 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана. – Chisinau, 2001. – 184с.