Регіональні міждержавні союзи: історичний досвід та перспективи для України

DOI: 10.46493/2663-2675-2021-3-4-2

Автори:

Володимир Чупира , кандидат історичних наук, Хмельницький національний університет

Анотація.

Стаття відображає політичні та військово-політичні союзи як засоби вирішення оборонних викликів, що загрожують суверенітету та територіальній цілісності, серед інших і України. У статті оцінюється декілька історичних прикладів таких регіональних альянсів, їх переваги та недоліки, а також їх вплив на динаміку міжнародної політики. Типові союзи, створені в досучасні часи, були або тимчасовими, і мали особистий характер, або мали тенденцію перетворюватися на справжні союзи, що обмежували суверенітет його членів. Проте в сучасну епоху переважали військово-політичні союзи, ініційовані або для сприйняття імперіалістичних намірів, або для захисту суверенітету та територіальної цілісності. Такі союзи набули особливої ​​актуальності після Першої світової війни, коли за умовами Версальської системи виникли нові незалежні держави та була створена нова конфігурація міжнародних кордонів. Приклади Малих, Балканських та Балтійських Антантів демонструють головний недолік цих союзів - у тому, що вони не здатні підтримувати ефективність в умовах зміни джерел загрози, коли колишні вороги стали союзниками за нових міжнародних обставин. Враховуючи, що можливість вступу України до НАТО все ще здається далекою перспективою та необхідністю захищати суверенітет України від зростаючої агресії Росії, коли позиція лідерів ЄС не завжди консолідується, необхідно, наприклад, вивчити подальші шляхи протидії російській агресії. накопичення можливої ​​політичної або навіть обмеженої військової допомоги. З цієї точки зору, може бути ефективним встановлення тісних військово-політичних зв'язків із східноєвропейськими країнами, які також добре усвідомлюють ступінь загрози з боку Росії для власного суверенітету. Певні можливості можуть бути реалізовані на основі ідей, відомих як Коаліція Інтермаріум у Східно-Центральній Європі, Альянсу від Балтії до Чорного моря, або досягнення Україною статусу основного союзника, що не є членом НАТО (MNNA).

Ключові слова : військово-політичний союз, Мала Антанта, Балканська Антанта, Балтійська Антанта, Альянс від Балтії до Чорного моря, Великий союзник, що не є членом НАТО (MNNA)

Мова статті : українська

Список пристатейної літератури :

1. Бошкович Б. Малая Антанта / Б. Бошкович. – М.-Л. : [б. в.], 1934. – 151 с.

2. Волков В.К. Германо-югославские отношения и развал Малой Антанты 1933 – 1938 / В. К. Волков. – М.: НАУКА, 1966. – 271 с.

3. Язькова А. А. Малая Антанта в европейской политике: 1918 – 1925. / А. А. Язькова. – М.: Наука, 1974. – 330 с.

4. Dalia Bukelevičiūtė. «The Little Entente and Romania from the perspective of Lithuanian diplomacy in the 1930s». Revista Română de Studii Baltice şi Nordice 2:265-274 URL: https://www.ceeol.com/search/ article-detail?id=122530

5. Bakic, Dragan. Britain and Interwar Danubian Europe: Foreign Policy and Security Challenges, 1919 – 1936. London ; New York : Bloomsbury Academic, 2017. P. 288

6. Sládek, Zdeněk. Malá dohoda 1919-1938: její hospodářské, politické a vojenské komponenty. Karolinum, 2000. Str 297.

7. Feldmanis l, Stranga A. The destiny of the baltic entente 1934 – 1940. Riga: Latvian lnstitute of International Aff airs, 1994. – 105 с. URL: https://liia.lv/site/attachments/27/02/2012/Destiny_BT_Entente.pdf

8. Дацків І.Б. Дипломатія українських державних утворень у захисті національних інтересів1917 – 1923 рр.: Монографія / І. Б. Дацків – Тернопіль : Астон, 2009. – 520 с.

9. Мартинов А. Процес європейської інтеграції як історичний феномен / А. Мартинов // Європейські історичні студії. – 2019. – № 12. – С. 48 – 76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eis_2019_12_5

10. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397 с.

11. Осельська О. С. Геополітичний аналіз міждержавної інтеграції: концептуальні основи та методологія : монографія / О. С. Осельська; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Грані, 2015. – 400 c.

12. Толстов С.В. Воєнно-політичні союзи та коаліційні відносини напередодні та в період другої світової війни: природа, модальність, специфіка / С. В. Толстов // Проблеми всесвітньої історії. – 2016. – № 1 С. 79 – 108 URL: http://journal.ivinas.gov.ua/pwh/article/view/125

13. Morgenthau, Hans J. Politics Among Nations; The Struggle for Power and Peace. New York: Alfred A. Knopf. 1948. URL: https://www. academia.edu/37272138/Politics_among_Nations_Hans_J_Morgenthau

14. Черчилль У. С. Вторая мировая война: В 6 т. Т. 1: Надвигающаяся буря / Пер. с англ, под ред. А. Орлова. – М.: ТЕРРА, 1997. – 336 с.

15. Boeckh, Katrin. Crumbling of Empires and Emerging States: Czechoslovakia and Yugoslavia as (Multi)national Countries. URL: https:// encyclopedia.1914 – 1918-online.net/article/crumbling_of_empires_ and_emerging_states_czechoslovakia_and_yugoslavia_as_multinational_ countries

16. Treaty of Peace Between the Allied and Associated Powers and Bulgaria, and Protocol and Declaration signed at Neuilly-sur-Seine, 27 November 1919 URL: http://www.gwpda.org/1918p/neuilly.html

17. Єлавич Б. Історія Балкан. ХХ ст./ Пер. з англ. Р. А. Семків – К.: Свенас, 2004. – 600 с.

18. Дюрозель, Жан-Батіст. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / Пер. з франц. – Київ: Основи, 1995. – 303 с.

19. Piip, Antonius. «The Baltic States as a Regional Unity. The Annals of the American Academy of Political and Social Science 168 (1933): 171- 77. URL: http://www.jstor.org/stable/1019050.

20. Eero Medijainen The 1934 Treaty of the Baltic Entente: perspectives for understanding. Ajalooline Ajakiri, 2012, 1/2 (139/140), 183–200. URL: https://ojs.utlib.ee/index.php/EAA/article/view/588/573

21. Рудницький С. Українська справа зі становища політичної ґеоґрафії /C. Рудницький. – Берлін: Укр. Cлово, 1923. – 282 c. URL: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/3358/fi le.pdf

22. Левик Б. Концепція Балто-Чорноморського союзу і пострадянський простір / Б. Левик – Схід. 2014. № 5. С. 80 – 84. URL: http:// skhid.kubg.edu.ua/article/view/29428

23. Herrmann Marcin. Kresowe korzenie polaków. CBOS, 2012. № 50 URL: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_050_12.PDF

24. Соколовська Н. Грибаускайте виступає за постачання зброї в Україну (07.02.2015). DW. URL: https://dw.com/uk/грибаускайте-виступає-за-постачання-зброї-в-україну/a-18242036

25. Спільна декларація міністрів закордонних справ України, Республіки Польща та Литовської Республіки щодо заснування «Люблінського трикутника» Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/ news/spilna-deklaraciya-ministriv-zakordonnih-sprav-ukrayini-respubliki-polshcha-ta-litovskoyi-respubliki-shchodo-zasnuvannya-lyublinskogo-trikutnika

26. Частину військових США з Німеччини передислокують до Польщі (02.07.2020) Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubricworld/3055564-castinu-vijskovih-ssa-z-nimeccini-peredislokuut-do-polsi-posol-cihockij.html

27. U.S. Army Europe and Africa Commands consolidate (November 20, 2020) URL: https://www.army.mil/article/241094/u_s_army_europe_ and_africa_commands_consolidate

28. Major Non-NATO Ally. URL: https://www.state.gov/major-non-nato-ally-status/

29. Порошенко хоче стати союзником США поза НАТО (21.07.2014) // УКРАЇНСЬКА ПРАВДА. URL: https://www.pravda.com. ua/news/2014/07/21/7032605/

30. S.2828 - Ukraine Freedom Support Act of 2014. URL: https:// www.congress.gov/113/bills/s2828/BILLS-113s2828is.pdf

31. H.R.5859 - Ukraine Freedom Support Act of 2014 URL: https:// www.congress.gov/113/plaws/publ272/PLAW-113publ272.pdf

32. Statement by the President on the Ukraine Freedom Support Act (December 18, 2014) URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-offi ce/2014/12/18/statement-president-ukraine-freedom-support-act

33. Supporting a Global Cybersecurity Approach. FACT SHEET: Imposing Costs for Harmful Foreign Activities by the Russian Government. URL: https://www.whitehouse.gov/briefi ng-room/statements-releases/2021/04/15/fact-sheet-imposing-costs-for-harmful-foreign-activities-by-the-russian-government/

34. Кібератаки російської федерації. Хронологія. URL: https:// www.mil.gov.ua/ukbs/kiberataki-rosijskoi-federaczii-hronologiya.html