Зовнішні справи та історичні виклики мондіалізованого світу Європи в контексті поширення пандемії Covid-19: міграційний і діаспоральний аспекти

DOI: 10.46493/2663-2675-2021-3-4-1

Автори:

Вячеслав Ціватий , Кандидат історичних наук, професор історії, заслужений діяч України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка , 0000-0003-1505-7483

Марина Марцинюк , Кандидат історичних наук, Національний інститут стратегічних досліджень , 0000-0002-4406-9056

Анотація.

У статті аналізуються особливості міграційної політики України, а також тенденції української трудової міграції до Європи в умовах поліцентричного світоустрою ХХІ століття. Розглянуто мережеві програми соціальної допомоги українським громадянам, які «застрягли» за кордоном під час розповсюдження пандемії COVID-19, запроваджені Міністерством закордонних справ України. Здійснено системний аналіз роботи МЗС України з українськими громадянами та українськими мігрантами за кордоном, зокрема програм, запроваджених зовнішньополітичним відомством під час поширення COVІD-19, та їхнього впливу на управління міграційними процесами в умовах пандемії. Методологічною основою дослідження є системний підхід, принципи логічності та багатофакторності, а також сукупність загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. Для виконання поставлених завдань було використано методи порівняльного, системного, проблемно-хронологічного, описово-оповідального, структурно-функціонального аналізу тощо. Поєднання цих наукових методів дало можливість всебічно і комплексно дослідити роботу програм, запроваджених зовнішньополітичним відомством під час поширення COVІD-19; відобразити їхню взаємодію в роботі з українськими громадянами та українськими мігрантами за кордоном як частини комплексного процесу інституціонального управління міграційними процесами; показати значення окремої інституції в системі державних структур роботи з мігрантами. У дослідженні розглядається побудована мережа програм соціальної підтримки та основні форми взаємодії міністерства з громадянами України за кордоном. Автори статті роблять акцент на ефективності реалізації мережевих програм в умовах мондіалізації, дають рекомендації щодо їхньої можливої адаптації та використання досвіду діаспоральної політики і діаспори. У результаті дослідження виявлено, що в умовах пандемії коронавірусу COVID-19 система діяльності Міністерства закордонних справ України по роботі з українськими громадянами за кордоном виявила свою високу ефективність, динамічність розвитку та адаптивність до ситуації, що швидко змінюється. Варто відзначити, що система є ефективною, динамічною та інноваційною, а в перспективі може бути використана для постійної роботи з українськими мігрантами та діаспорою.

Ключові слова : міграційні процеси, міграційна політика, діаспора, зовнішня політика, дипломатія, інституціоналізація, мондіалізація, МЗС України, пандемія COVID-19

Мова статті : українська

Список пристатейної літератури :

1. Мирончук О. «Відплив інтелекту» як фактор конкурентоспромож[1]ності в глобалізованому світі // Дослідження міжнародної економіки: Зб. наук. пр. К.: ІСЕМВ НАН України, 2011. № 2 (67). С. 178 – 185.

2. Ministry of Foreign Aff airs of Ukraine. Group "Protection of Ukrainians in the Republic of Turkey". [Online]. – Available at: https://www. facebook.com/groups/614470802730164/ [дата входження: 13.04.2021].

3. Ministry of Foreign Aff airs of Ukraine. Telegram channel «Coronavirus – info». [Online]. – Available at: https://t.me/Ukraine_MFA [дата входження 09.04.2021].

4. Ministry of Foreign Aff airs of Ukraine. Voluntary registration of Ukrainian citizens when traveling abroad – «FRIEND». [Online]. – Available at: https://friend.mfa.gov.ua/#/ [дата входження: 06.04.2021].

5. Малиновська О.А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії: монографія. К.: НІСД, 2018.472 с.

6. International Relations. Edited by Stephen McGlinchey. Bristol, England, 2017. Part I: Diplomacy. P. 26 – 36.

7. Ціватий В.Г. Типологія третьої хвилі української еміграції та історичні паралелі міграційного сьогодення // Народна творчість та етнологія. 2020. № 1 (383). С. 66 – 75.

8. Марцинюк М.П. Управління міграційними процесами в умовах пандемії COVID-19: інструменти, запроваджені МЗС України // Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2020. № 17. С. 154 – 163.

9. Ціватий В.Г. Міграційна політика України та інтелектуальна міграція в поліцентричному світі ХХІ століття: інституціональний і стратегічний дискурси // Проблеми реалізації Стратегії державної міграційної політики України: зб. наук. статей / упоряд. О. А. Малиновська. Київ: НІСД, 2019. С. 26 – 31