Головні статті

Нові видання Лідер двох епох
Володимир ДЕНИСЕНКО, доктор історичних наук
04.06.2013, 14:20

Тридцятого травня 2013 р. відбулося розширене засідання вченої ради Дипломатичної академії України, на якому зарубіжному дипломатичному корпусу, акредитованому в Україні, було презентовано книгу "Лідер двох епох" із серії "Бібліотеки наукового щорічника "Україна дипломатична" та довідник "Дипломатичний корпус", у якому вміщено дані про зарубіжний дипломатичний корпус, акредитований у нашій країні.

Азербайджансько-українські відносини через призму життя та діяльності Гейдара Алієва стали предметом ґрунтовного дослідження у виступах Надзвичайного і Повноважного Посла Азербайджанської Республіки в Україні Ейнулла Ядулла оглу Мадатлі "Гейдар Алієв − загальнонаціональний лідер азербайджанського народу" та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Азербайджан Олександра Міщенка "Сучасний стан і перспективи розвитку відносин між Україною та Азербайджанською Республікою", якими розпочинається книга.

Автори літературного есе, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, заслужений журналіст України Анатолій Денисенко, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки письменників України Василь Туркевич, кандидат історичних наук, доцент Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України Любов Шпаковські створили хвилюючу розповідь про людину, яка була лідером нації протягом двох дуже різних, у багатьох аспектах не схожих епох.

Гейдар Алієв належить до історичних особистостей. І не тільки в просторі Радянського Азербайджану, а й суверенної Азербайджанської держави, яка з'явилася на політичній карті світу в 1991 р. і яку він очолював десять років (31 жовтня 1993 − 31 жовтня 2003). Завдяки його політичній мудрості, непохитній державницькій позиції, розумінню глобальних процесів кінця ХХ ст. азербайджанське суспільство отримало новий, позитивний поштовх у своєму розвиткові, світовому інтеграційному процесі. Азербайджан усе більше сприймається як впливова країна не тільки Закавказького регіону, а й євразійського простору.

Показовим є те, що Гейдар Алієв, виконавши історичну місію політичного лідера своєї країни, став знаковою постаттю азербайджанського та українського народів. Його політична і громадська діяльність, розпочата в минулому столітті, знайшла продовження та втілення у вирішенні проблем сьогодення.

Із плином років, оглядаючи різнобічність унікального діяча світового рівня в міждержавних, дипломатичних, економічних, культурних сферах, викликає захоплення передусім його реформаторська управлінська діяльність, варіантне мислення в гнучкому маневруванні та швидкій адаптації до реалій у такому мінливому світі.

Отож на часі стало історичне віддзеркалення основних моментів відносин азербайджансько-українських народів через площину життя та діяльності Г. Алієва.

Книга, що знайомить із життям Гейдара Алієва (10.05.1923 − 12.12.2003) − людини, яка чимало зробила для розбудови основ демократичної держави, модернізації суспільства в руслі сучасної цивілізації, для гарантованого, стабільного майбутнього, що є, власне, колективним здобутком, буде корисною як дипломатичному корпусові, так і широкому читацькому загалові, не байдужому до унікальної історії появи п'ятнадцяти нових суверенних держав на терені колишнього Радянського Союзу.

У презентованому виданні значне місце відведено також азербайджансько-українським відносинам, взаємовпливу двох яскравих національних культур, пошукові спільних інтересів у політиці та економіці.

Читачі мають змогу ознайомитися з низкою матеріалів під рубрикою "Азербайджан − Україна: історія, дипломатія, культура". Цікаві сторінки дипломатичних відносин між нашими народами порушили у своїх публікаціях дослідники: Туранли Ферхад Ґардашкан Оглу, Ярослав Дашкевич, Алі-Іса Умуд-огли Даміров, Сергій Карамаш, Володимир Сергійчук. "Азербайджанська діаспора в Україні та українська діаспора в Азербайджані як фактор зміцнення відносин" − тема публікації Олега Кропівіна. Геополітичне середовище та зовнішню політику Азербайджанської Республіки досліджує український історик Микола Дорошко. Відомий дипломат і сходознавець Юрій Кочубей виступає з темою "Українсько-азербайджанська співпраця: сучасний стан і перспективи".

Розділ "Зближення двох культур" репрезентовано статтями видатного українського співака Дмитра Гнатюка "Моя любов − Азербайджан!" і відомого мистецтвознавця Василя Туркевича "Балет "Легенда про кохання" Аріфа Мелікова як константа моральних цінностей Сходу".

Завершується книга пізнавальним блоком цікавих висловлювань видатних державних і політичних діячів минулого та сучасного під назвою "Cвіт про Гейдара Алієва".

У художньому оформленні книги широко використано фотоілюстраційні фонди Укрінформу, Генеральної дирекцій з обслуговування іноземних представництв, Посольства Азербайджанської Республіки в Україні.