Редакцiйна колегiя

ВІДНЯНСЬКИЙ С.В.,
Доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України;

ГУБЕРСЬКИЙ Л.В.,
Доктор філософських наук, професор, академік НАН України,ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

ГУМЕНЮК Б.І.,
Доктор історичних наук, професор, МЗС України;

ДЕНИСЕНКО А.В.,
Кандидат історичних наук, головний редактор наукового щорічника «Україна дипломатична»;

ДАНИЛЕНКО С.І.,
Доктор політичних наук, професор, Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

ЖАЛОБА І.В.,
Доктор історичних наук, професор Дипломатичної академії України при МЗС;

КОПІЙКА В.В.,
Доктор політичних наук, професор, директор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

КОППЕЛЬ О.А.,
Доктор історичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

КОСМИНА В.Г.,
Доктор історичних наук, професор Дипломатичної академії України при МЗС;

КУДРЯЧЕНКО А.І.,
Доктор історичних наук, директор Інституту всесвітньої історії НАН України;

КУЛІНІЧ М.А.
Кандидат історичних наук, МЗС України;

КУЛЬЧИЦЬКИЙ С.В.,
Доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Інституту історії України НАН України;

МАНЖОЛА В.А.,
Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

МАТЯШ І.Б.,
Доктор історичних наук, професор, голова Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин України;

НОБІС А.,
Доктор історичних наук, професор, Вроцлавський університет (Республіка Польща);

ПЕРЕПЕЛИЦЯ Г.М.,
Доктор політичних наук, професор, доктор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України при МЗС України;

ПОГОРСЬКА І.І.,
Доктор політичних наук, професор, Інститут всесвітньої історії НАН України;

РЕНДЮК Т.Г.,
Доктор історичних наук, МЗС України;

ТАУКАЧ О.Г.,
Головний редактор журналу;

ТРОЯН С.С.,
Доктор історичних наук, професор Дипломатичної академії України при МЗС;

ЦІВАТИЙ В.Г.,
Кандидат історичних наук, доцент, ректор Дипломатичної академії України при МЗС;

ЧЕКАЛЕНКО Л.Д.,
Доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри зовнішньої політики і дипломатії Дипломатичної академії України при МЗС;

ШЕРГІН С.О.,
Доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри регіональних систем та європейської інтеграції Дипломатичної академії України при МЗС.