Редакція журналу «Зовнішні справи»

Ольга Таукач

головний редактор

Дар’я Кушнір

 в.о. відповідального секретаря