Зовнішньополітична парадигма України. Історія і сучасність
Валерій Копійка
13.05.2015, 10:42

Побачила світ глибоко змістовна, потрібна і цікава книга завідувача кафедри зовнішньої політики і дипломатії Дипломатичної академії України, професора Людмили Чекаленко - підручник для вищої школи "Зовнішня політика України"[1]. У ньому розкрито проблематику зовнішньої політики України від найдавніших часів до сьогодення. Висвітлюючи історичні етапи становлення зовнішньої політики нашої держави, Л.Д. Чекаленко аналізує витоки, принципи і здобутки зовнішньополітичної площини, механізми забезпечення суверенного існування країни у світовому вимірі, захисту прав громадянина, економічного зростання тощо.

В основу книжки покладено принципово важливу концепцію континуітету формування і розвитку зовнішньополітичної парадигми України впродовж значного історичного періоду української державності. Ідучи за автором, зазначимо, що наша держава, як і її політика, здобула досвід могутньої Київської Русі, коли було започатковано не тільки загальні уявлення про світ і людське існування, а й основи міжнародного буття. Наступний крок, що охоплює період Козаччини, містить чимало елементів тогочасного державотворення, зовнішньополітичної діяльності, що успадкувало і примножило Військо Запорозьке. Період із 1917 р. відзначається боротьбою за незалежність Української держави, цивілізованим виходом у світ міжнародних відносин, застосуванням дипломатичних засобів і методів обстоювання українських інтересів. У період радянського існування вивчаються тогочасні форми міжнародного буття України в межах СРСР. На сучасному етапі зі здобуттям державного суверенітету розкриваються зовнішньополітичні складові утвердження України як суб'єкта міжнародного права з державними цілями, власною зовнішньою політикою, міжнародними зобов'язаннями.

Професор Людмила Чекаленко, яка має практичний досвід дипломатичної роботи, обґрунтовано доводить, що перед сучасною Україною саме тепер постала гостра потреба обстоювання завоювань українського народу, що супроводжується зовнішньополітичними рішеннями, напруженою роботою дипломатів, представників безпекового фронту. Зі сторінок підручника дізнаємося про концепцію походження України та українців, "Революцію гідності", про сучасну українську дипломатію, яка бореться на всіх рівнях міжнародної та регіональної безпеки за нашу Україну, наш суверенітет, нашу незалежність з трибун міжнародних світових і регіональних організацій, а також на двосторонньому рівні.

Джерелами підручника є документи про державотворення і зовнішню політику України, архівні матеріали, історичні згадки, літописи, перекази, фольклор. Серед доданих до текстів підручника контрольних запитань і списку літератури привертає особливу увагу українська історіографія. Це і творчий доробок Михайла Грушевського, Володимира Антоновича, Ярослава Дзири, Дмитра Донцова, Дмитра Дорошенка, Олександри Єфименко, Івана Крип'якевича, Наталії Полонської-Василенко, Ореста Субтельного, Олександра Шульгіна, Дмитра Яворницького та багатьох інших вітчизняних дослідників.

За структурою і змістом підручник "Зовнішня політика України" відповідає навчальним програмам "Зовнішня політика України", "Міжнародні відносини і світова політика", "Історія України", "Євроінтеграція і політика України", "Міжнародне право", "Міжнародні економічні відносини", "Міжнародна інформація" тощо.

Приємно зазначити, що до рецензування гідної уваги професіоналів і широкої громадськості книжки Л.Д. Чекаленко долучилися провідні українські викладачі й учені: д.і.н., проф. М.В. Кірсенко, д.і.н., проф. В.М. Матвієнко, д.і.н., проф. А.І. Кудряченко. Певен, книга безперечно знайде свого читача і стане в нагоді студентам ВНЗ, викладачам, політикам, усім, за словами автора, хто прагне опанувати досвід минулого, щоб будувати Україну - спроможну стати рівною серед рівних, провідних країн Європи і світу.


[1] Людмила Чекаленко. Зовнішня політика України: Підручник / За наук. ред. ректора ДАУ Надзвичайного і Повноважного Посла М.А. Кулініча / Відп. ред. перший проректор ДАУ при МЗС України В.Г. Ціватий / 2 вид., доповнене і оновлене. - К.: "LAT&K", 2015. - 477 с., 8 с. іл.