Право

Особливості конституцій країн Арабського Сходу: їх зміст, сутність і види
Сергій НАГОРНИЙ, юрист законотворчої діяльності
01.08.2012, 17:50

Великий науковий інтерес до вивчення трансформації політичних систем і політико-правових проблем, що виникли на початку XXI ст. на Арабському Сході, значною мірою зумовлений розвитком конституційного процесу.

Друга половина минулого століття, особливо його останні роки, характеризувалися потужним піднесенням релігійних настроїв, поглибленням ісламізації суспільства. Як доводять у своїх дослідженнях А. Ахмедов та Н.В. Жданов, ці процеси серйозно впливають на політичний стан і визначають політичну динаміку в окремих країнах та Арабському Сході в цілому. Посилення ісламських принципів і норм у суспільно-політичному житті та правовій системі не в останню чергу було спричинене тим, що ліберально-демократичний і соціалістичний шляхи розвитку в багатьох мусульманських країнах не вирішили поставлених перед ними гострих соціально-економічних проблем, ante factum, призвело до революційних подій 2011-2012 рр. у регіоні - ad hoc, "Арабської весни", яка охопила багато.

Руйнування світової системи соціалізму, завершення холодної війни, зникнення з політичної арени в певних країнах Арабського Сходу провідних партій, що панували там упродовж багатьох років, становлення багатопартійності, зміни всередині економічної структури держав, посилення процесу соціальної диференціації суспільства, вихід на перший план фундаменталістсько-ісламістських угруповань і партій − усе це de-facto отримало безпосереднє відображення в політичному процесі та de-jure − у нових конституціях країн цього регіону.