Історичне минуле

Херсонес зараховано до Списку обʼєктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО!
Алла Ликова
06.02.2014, 12:06

Summary

The article discusses the significance of the new status of the
Chersoneses Tavrian and its choir aisles as a 'pearl' of the world
culture, which has been included in the UNESCO's List of World Heritage
Sites, for Ukraine as well as for the entire international community.
The article highlights advantages and obligations which the status of
"World Heritage Site" gives to the Chersoneses Tavrian and its choir aisles.
Keywords: Chersoneses Tavrian, UNESCO, International Council on
Monuments and Sites, criteria, heritage, obligations.

Присягаюся Зевсом, Геєю, Геліосом,

Дівою, богами й богинями олімпійськими

та героями, що володіють містом та

землею й укріпленнями херсонеситів.

Я буду однодумний щодо добробуту

й волі міста і громадян і не зраджу

ні Херсонеса, ні Керкінітиди, ні Пре-

красної гавані...але буду охороняти [їх] для

народу херсонеситів.

І не порушу демократії і тому, хто

прагне зрадити чи порушити, не дозволю

і не приховаю разом з ним, а заявлю

міським деміургам...

І служитиму народові якомога краще

Та справедливіше для міста й громадян".

З присяги громадян Херсонеса. III ст. до н.е.

Конвенція про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини була прийнята на XVII сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО 16 листопада 1972 р. та вступила в дію 17 грудня 1975 року. Головна мета Списку обʼєктів Всесвітньої спадщини - зробити відомими та захистити об'єкти, які є унікальними у своєму роді. Для цього було складено оціночні критерії. Спочатку існували тільки критерії (загальним числом шість) для об'єктів всесвітньої спадщини. Потім з'явилися природні об'єкти, які оцінювалися за чотирма пунктами. У 2005 р. критерії об'єднали, і тепер кожний об'єкт такої спадщини має у своєму описі хоча б один із них. На сьогодні Конвенцію про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини (далі - Конвенція) ратифікувало 189 держав, за кількістю держав-учасниць вона є найбільш представницькою серед інших міжнародних програм ЮНЕСКО. Для підвищення ефективності роботи Конвенції в 1976 р. було створено Комітет і Фонд всесвітньої спадщини.

Найбільшу кількість культурних об'єктів у списку має Італія, Іспанія, Німеччина та Франція (понад 30 у кожної), у США та Австралії найбільша кількість природних територій всесвітньої спадщини (понад 10 об'єктів у кожної).

Українські об'єкти списку: Софійський собор і пов'язані з ним монастирські будівлі, Києво-Печерська лавра (1990), Історичний центр Львова (1998), Пункти геодезичної дуги Струве "Старо-Некрасівка"(2005), Букові праліси Карпат і давні букові ліси Німеччини (2007), Резиденція буковинських митрополитів (2011), Дерев'яні церкви польських та українських Карпат (2013) і тепер ще один − Херсонеc Таврійський (V ст. до н.е. - XIV ст. н.е.) (2013).

Щоб одержати статус всесвітньої спадщини, об'єкт повинен представляти собою видатну світову цінність і пройти ретельну експертну оцінку. Охорона, управління, оригінальність і цілісність об'єкта також є важливими факторами, що враховуються у ході його оцінки перед включенням до списку.

Статус "об'єкта Всесвітньої спадщини" надає такі переваги:

- є додатковою гарантією збереження та цілісності унікальних природних комплексів;

- підвищує престиж територій і керівних закладів;

- сприяє популяризації включених до списку об'єктів та розвитку альтернативних видів природокористування (у першу чергу, екологічного туризму);

- забезпечує пріоритетність щодо залучення коштів для підтримання об'єктів всесвітньої культурної спадщини, у першу чергу, з Фонду всесвітньої спадщини;

- сприяє організації моніторингу та контролю за станом збереження природних об'єктів;

Держави, на території яких розташовані об'єкти всесвітньої спадщини, беруть на себе зобов'язання щодо їх збереження.

Знаменна подія не тільки для міста-героя Севастополя, а й для усієї України сталася 23 червня 2013 року. На 37-й сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Пномпені, Королівство Камбоджа, було одноголосно прийнято рішення щодо включення древнього міста Херсонес і його хори (округи) до Списку обʼєктів Всесвітньої спадщини у номінації "Древнє місто Херсонес Таврійський та його хора. V ст. до н.е. - XIV ст. н.е." за двома критеріями (критерій II та критерій V Номінаційне досьє).

Представник Міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць (International Council on Monuments and Sites) так охарактеризував наш об'єкт: "Херсонес дійсно є центром культурного обміну та торгівлі. У порівнянні з іншими грецькими містами на Чорному морі, що виконують схожі функції в еллінізації скіфських і сарматських культур, Херсонес Таврійський відрізняється тим, що зберіг свою роль як центр обміну протягом тисячоліть, є видатною спадщиною обміну між грецькою, римською, візантійською імперіями та народами Північного Причорномор'я". Виходячи з цього було надано рекомендації щодо включення Херсонесу до списку. Також підкреслено, що наявність біля самого городища в дуже непоганому стані сільськогосподарських ділянок - хори - робить Херсонес унікальним! Це видатний приклад демократичного розподілу землі, прив'язаного до античного полісу, відображає соціальну організацію в місті". Далі представник ІКОМОСу зауважив, що щось подібне є на півдні Італії, але у значно гіршому стані. Цей факт мав вирішальне значення для комісії. У випадку з Херсонесом було рекомендовано прийняти цілісний комплекс - городище та 6 ділянок хори. На думку ІКОМОСу, запропонована сьома ділянка - на мисі Виноградному - не була визнана і, ураховуючи це, є доцільним включити в єдиний комплекс, як не відповідний епосі, коли було закладено Херсонес. Сесія проголосувала за пропозицію ІКОМОСу.

Херсонес визнано достойним бути частиною всесвітньої культурної спадщини за двома критеріями з п'яти: критерій II - "запропонований об'єкт повинен відображати вплив, який надає зміна загальнолюдських цінностей у межах певного періоду часу чи певного культурного району світу на розвиток архітектури або технології, монументального мистецтва, містобудування або планування ландшафтів", і критерій V - "запропонований об'єкт повинен бути зразком характерного для даної культури, або культур традиційного людського поселення, землекористування або водокористування, або зразком взаємодії людини з оточуючим середовищем - особливо у тих випадках, коли воно стало вразливим під впливом незворотних змін".

Першою Україну привітала російська делегація. Її керівник сказала, що "така перлина, як Херсонес, добре відома у країнах пострадянського простору та заслужено займе своє достойне місце у Списку пам'яток Всесвітньої спадщини". Потім теплі слова привітання прозвучали від делегацій Франції, Катару, Малі. Вони привітали Україну з включенням такої величної пам'ятки до цього престижного списку та підкреслили, що досьє дуже добре підготовлене. Критичне зауваження пролунало від представника делегації Естонії щодо наявності в самому центрі Херсонеського городища величної православної церкви, що, без сумніву, суперечить древній пам'ятці.

На території Національного заповідника "Херсонес Таврійський" 20 вересня 2013 р. відбулось урочисте вручення Сертифіката ЮНЕСКО, що підтверджує статус декількох його об'єктів. Сертифікат було виготовлено в Парижі видатним майстром-каліграфістом Крістіаном Римом, потім через Міністерство закордонних справ передано до Києва Міністру культури України.

Такий, здавалося б, довгий шлях Сертифіката ЮНЕСКО до Севастополя не можна навіть порівняти з понад 26-річним шляхом Національного заповідника "Херсонес Таврійський" до всесвітнього визнання. Про це говорили учасники урочистої конференції, яку було вирішено провести у Великій залі Візантійського музею, більш відомого севастопольцям як Середньовічна зала експозиції музею.

Список використаних джерел:

  1. Антонова Т.А. Херсонес Таврійський / Т.А. Антонова - К.: Мистецтво, 1989. - 144 с.
  2. Конвенція про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини від 16 листопада 1972 року. - www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/heritage.shtml
  3. Жунько Л.М. Виступ на конференції, присвяченій внесенню Херсонеса Таврійського і його хори до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 20 вересня 2013 року у Севастополі.
  4. Пасякин В. Только что Херсонес и его хора приняты в Список Всемирного наследия // Слава Севастополя. - 2013. - №7.
  5. Бернацкі А.Б. Херсонес Таврійський / А.Б.Бернацкі. - Севастополь.: ПП Інтерсфера, 2013. - 70 с.

Анотація

У статті розглянуто значення нового статусу Херсонеса Таврійського та його хори як перлини світової культури, що зарахована до Списку обʼєктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як для України, так і для всієї світової спільноти. Показано переваги та зобов'язання, що надає статус "об'єкта Всесвітньої спадщини" Херсонесу Таврійському та його хорі.

Ключові слова: Херсонес Таврійський, ЮНЕСКО, об'єкт всесвітньої спадщини, Міжнародна рада з охорони пам'яток, критерії, спадщина, зобов'язання.

Аннотация

В статье рассмотрено значение нового статуса Херсонеса Таврического и его хоры как жемчужины мировой культуры, которая зачислена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, как для Украины, так и для всего мирового сообщества. Показаны преимущества и обязательства, которые дает статус "объекта Всемирного наследия" Херсонесу Таврическому и его хоре.

Ключевые слова: Херсонес Таврический, ЮНЕСКО, объект всемирного наследия, Международный совет по охране памятников, критерии, наследие, обязанности.