Експертна думка

22
листопада
17:07
Ігор Дацків

Листопадові події 1917 року у Петрограді і поступове поширення більшовицької влади на території Росії та її концентрація у центральних районах Росії створили урядам держав Антанти низку проблем....

22
листопада
17:04
Олександр Кучерук

28/ ІІІ Приїхав Головко (Головко Іван - кооперативний діяч, випускник Київської духовної семінарії, один із засновників "Об'єднання центральних українських кооперативних організацій за...

22
листопада
16:56
Ігор Тодоров

УДК 94(477) SUMMARY The article considers the creation and functioning of consular offices of foreign countries in the city of Donetsk at the beginning of the XXI century. It analyses the role...

22
листопада
16:42
Володимир Снапковський

У радянській історіографії головними причинами включення Української РСР і Білоруської РСР (саме в такому порядку, встановленому на Ялтинській і потім підтвердженому на Сан-Франциській конференціях,...

22
листопада
16:36
Катерина МАЛЬШИНА, Воладислав ВОЛОБУЄВ

УДК: 94: 327 Summary The article deals with the origin of the Slovenian national political program of United Slovenia, its main issues and determined stages of development. Its impact on...

22
листопада
15:42
Микола Держалюк

На нараді в ЦК КПУ 5 листопада 1956 року взяли участь усі секретарі ЦК, заввідділами ЦК, усі 6 заступників голови Ради Міністрів УРСР, 30 міністрів, 47 голів комітетів, 21 представник науки,...

22
листопада
15:08
Володимир Наконечний

Акція "Вісла" в інформаційній діяльності американських лемків: дипломатичний аспект УДК 327: 39 (477.87) (437.6) (438) Summary The article is devoted to the study of the activities of...

20
листопада
09:13
Prof. Habilit. Elżbieta Sawa-Czajka

Kryzys polityczny w Ukrainie zapoczątkowany brakiem podpisania porozumienia przedakcesyjnego z UE w listopadzie 2013 r. doprowadził do poważnych konsekwencji politycznych i militarnych w Europie...

07
листопада
09:09
Галина Луцишин

Розкрито суть, передумови виникнення та можливі наслідки етнополітичної мобілізації, особливості політичної мобілізації етнічних груп в умовах конфлікту. Визначено основні чинники, що спричиняють...

03
листопада
14:26
Олександр Кучерук

Дипломатична діяльність України в ХХ ст. фактично започаткована участю української делегації в Берестейських мирних переговорах та підписанням 9 лютого (н. ст.) 1918 р. Берестейського мирного...

03
листопада
13:59
Людмила Чекаленко

Summary The article is devoted to US diplomacy. Readers will get acquainted with the bases of activity, functions, mechanisms and training schemes, as well as the main tasks of the United States...

03
листопада
13:05
Вячеслав Ціватий

УДК 94:327(321) Summary The basic directions of political, diplomatic and literary working of the famous contemporary of the Renaissance - Francesco Guicciardini, because his practical experience...

03
листопада
12:59
Олександр Тригуб

УДК [94 : 327] (477.7) "1920/1929" Summary The article reveals the activities, structure and tasks of the Commissioner of People's Commissariat of Foreign Affairs (NKZS) of the...

03
листопада
11:49
Олександр Васильєв

УДК 94:330.341.1 Summary Scientific and Technical Cooperation (STC) is collaboration between countries in the area of science, technology, research and development. STC is a significant part of...

03
листопада
11:14
Володимир СЕменов

Міністр Закордонних справ України Павло Клімкін та Міністри закордонних справ: Азербайджану - Ельмар Мамед'яров, Грузії - Міхеїл Джанелідзе, Молдови - Андрій Галбур і Генеральний секретар ГУАМ Алтай...

Показано результати з 16 по 30 з усіх 882