Спільний шлях Української РСР і Білоруської РСР до складу держав-засновниць ООН

Спільний шлях Української РСР і Білоруської РСР до складу держав-засновниць ООН

У радянській історіографії головними причинами включення Української РСР і Білоруської РСР (саме в такому порядку, встановленому на Ялтинській і потім підтвердженому на Сан-Франциській кон...
read more
Об’єднана Словенія (1848 – 1941): національна ідея у пастці міжнародних відносин

Об’єднана Словенія (1848 – 1941): національна ідея у пастці міжнародних відносин

УДК: 94: 327 Summary The article deals with the origin of the Slovenian national political program of United Slovenia, its main issues and determined stages of development. Its impact on Slovenian politics in terms of interethnic and international relations...
read more
Угорська революція 1956 року та її відгомін в Україні

Угорська революція 1956 року та її відгомін в Україні

На нараді в ЦК КПУ 5 листопада 1956 року взяли участь усі секретарі ЦК, заввідділами ЦК, усі 6 заступників голови Ради Міністрів УРСР, 30 міністрів,...
read more
Акція «Вісла» в інформаційній діяльності американських лемків: дипломатичний аспект

Акція «Вісла» в інформаційній діяльності американських лемків: дипломатичний аспект

Акція “Вісла” в інформаційній діяльності американських лемків: дипломатичний аспект УДК 327: 39 (477.87) (437.6) (438) Summary The article is devoted to the study of the act...
read more
Ukraina – wojna hybrydowa czy miatieżewojna?

Ukraina – wojna hybrydowa czy miatieżewojna?

Kryzys polityczny w Ukrainie zapoczątkowany brakiem podpisania porozumienia przedakcesyjnego z UE w listopadzie 2013 r. doprowadził do poważnych konsekwencji politycznych i militarnych w Europie wschodniej. Zastosowane przez Rosję metody militarne i propag...
read more
Щоденник члена української дипломатичної місії до США Ілька Борщака за 1919–1920 рр. як джерело до історії дипломатії доби Української революції 1917-1921 років. Частина І

Щоденник члена української дипломатичної місії до США Ілька Борщака за 1919–1920 рр. як джерело до історії дипломатії доби Української революції 1917-1921 років. Частина І

read more
Франческо Гвіччардіні: дипломат, політик, гуманіст (до інституційних витоків європейських зовнішньополітичних традицій)

Франческо Гвіччардіні: дипломат, політик, гуманіст (до інституційних витоків європейських зовнішньополітичних традицій)

УДК 94:327(321) Summary The basic directions of political, diplomatic and literary working of the famous contemporary of the Renaissance – Francesco Guicciardini, because his practical experience and literary and poetic heritage had not lost their rel...
read more
Вплив загальної амністії 1963 року на міжнародний імідж режиму Яноша Кадара

Вплив загальної амністії 1963 року на міжнародний імідж режиму Яноша Кадара

УДК 94:343.293 (439)”1963″ Summary The article is devoted to the domestic and international context of the implementation of the general amnesty in Hungary in 1963. The MSzMP Stalinist’s and Hungarian migration’s reaction to the amne...
read more
КОНЦЕПЦІЇ БЕЗПЕКИ: СУЧАСНЕ ПРОЧИТАННЯ

КОНЦЕПЦІЇ БЕЗПЕКИ: СУЧАСНЕ ПРОЧИТАННЯ

З позицій сучасних концепцій безпеки і відповідної термінології безпекова складова трактується як набагато ширша субстанція, ніж тільки обо...
read more
Безпековий розвиток Єдиної Європи: особливостi сучасного наукового дискурсу

Безпековий розвиток Єдиної Європи: особливостi сучасного наукового дискурсу

УДК 327 (560+061.1 ЄС) Summary The manageability of modern global and regional processes is directly dependent on the success of multilateral interaction, the search for collective mutually acceptable solutions. Therefore, the foreign policy of modern sta...
read more