Рецензія на монографію «Зовнішня політика України» професора Л.Д. Чекаленко
Ярина Турчин
06.11.2017, 18:16

Патріот української справи, який виплекав і вивчив в школі ООН низку найталановитіших представників молодого покоління, Богдан Дмитрович Гаврилишин наполягав на тому, щоби українська професура нарешті почала видавати власні книжки англійською мовою, якою читає весь світ. І не тільки наполягав, а й сприяв цій непростій справі. За його сприянням серед інших побачила світ монографія (англійською) талановитого викладача, доктора політичних наук, професора Дипломатичної академії України Чекаленко Людмили Дмитрівни "Зовнішня політика України": Chekalenko L.D. Foreign policy of Ukraine (Kyiv, LAT&K, 2016. 294 p., 8 p. pic.).

У стислому тексті автор висвітлює історичні етапи становлення української державності, аналізує витоки, принципи і результати зовнішньої політики України, що спирається на засади міжнародного права. Характеризує дво- і багатостороннє співробітництво, окреслює перспективи посування України шляхом європейської інтеграції.

Суверенна Україна важко ставала на ноги, однак незмінно спрямовувала зовнішньополітичні зусилля на зміцнення миру і стабільності у світі через захист національних інтересів і власної безпеки. Зовнішньополітична діяльність, як пише Л. Чекаленко, й сьогодні спирається на засади міжнародного права: повагу суверенітету, рівноправність, невтручання у внутрішні справи одне одного, визнання територіальної цілісності та непорушності існуючих кордонів, розвиток широкомасштабного співробітництва, відмову від загрози силою та її застосування, захист прав людини тощо.

В основу книги покладено принципово важливу концепцію континуітету формування і розвитку зовнішньополітичної парадигми України. Витоки нашої державності, підкреслює автор, ведуть свій початок від Трипільської культури, через Скіфську добу, формують могутню державу Київську Русь. Саме тоді на українських землях було започатковано не тільки загальні уявлення про світ і людське існування, а й основи міжнародного буття, засади патріотизму, гуманізму, толерантності, договірних відносин, дипломатії. Наступний етап, що охоплює період Козаччини, містить чимало елементів тогочасного державотворення, зовнішньополітичної діяльності, що успадкувало і примножило Військо Запорозьке. Період 1917-1920 рр. відзначається боротьбою за суверенність і незалежність Української держави, цивілізованим виходом у світ міжнародних відносин, застосуванням дипломатичних засобів і методів обстоювання українських інтересів. У період радянського існування аналізуються тогочасні форми міжнародного буття України у межах СРСР. На сучасному етапі із здобуттям державного суверенітету розкриваються зовнішньополітичні складові утвердження України як суб'єкта міжнародного права з державними цілями, власною зовнішньою політикою, міжнародними зобов'язаннями.

Джерелами книги є документи про державотворення і зовнішню політику України, архівні матеріали, документи зовнішньополітичних відомств. Опрацьовано також історичні згадки, літописи, перекази, фольклор. Серед наукових досліджень, що лягли в основу монографії, особливо важлива українська історіографія. Це творчий доробок Михайла Грушевського, Володимира Антоновича, Ярослава Дзири, Дмитра Донцова, Дмитра Дорошенка, Олександри Єфименко, Івана Крип'якевича, Наталії Полонської-Василенко, Ореста Субтельного, Олександра Шульгіна, Дмитра Яворницького та багатьох інших вітчизняних дослідників.

Важливість появи книги Людмили Чекаленко не потребує доведення: сьогодні перед Україною постало відповідальне завдання - захист суверенітету держави, обстоювання завоювань українського народу, захист прав українського громадянина. На жаль, і до сьогодні про Україну в світі знають недостатньо, тому певні, що книга англійською мовою багатьом зарубіжним читачам стане орієнтиром в об'єктивній історії української держави, розкриє багатогранну складову боротьби України за свою незалежність.

Рефреном всієї книги є життєдайне ствердження автора: "Україна виборола незалежність у багатолітній борні й утвердила себе високоавторитетною державою, гідною поваги".

У "Слові до читача" Богдан Гаврилишин наголошував на тому, що книга Людмили Чекаленко "Зовнішня політика України" стане в нагоді всім небайдужим за наше майбутнє, патріотам України, всім, хто прагне розбудувати Українську державу, гідної своєї історії та європейського майбутнього.