Вихід України на міжнародну арену в 1917 – 1921 рр.

Від самого утворення Центральної Ради на порядку денному її політичного проводу постала проблема війни і миру. Було очевидно, що Украї­ні немає жодного сенсу брати участь у війні проти Центральних держав, відгукуючись на заклики Тимчасового уряду та її військового міністра О….

Україна у зовнішній політиці Великої Британії в добу національно-визвольних змагань (1917 – 1921 рр.)

Листопадові події 1917 року у Петрограді і поступове поширення більшовицької влади на території Росії та її концентрація у центральних районах Росії створили урядам держав Антанти низку проблем. Йшлося не лише про збереження Східного фронту взагалі, а й існування режиму більшовиків….

Щоденник члена української дипломатичної місії США Ілька Борщака за 1919 – 1920 роки як джерело до історії дипломатії доби Української революції 1917 – 1921 років Частина ІІ

Приїхав Головко (Головко Іван – кооперативний діяч, випускник Київської духовної семінарії, один із засновників “Об’єднання центральних українських кооперативних організацій за кордоном” (ОЦУКО), утвореної 1919 р. в Женеві. І. Головко представляв український кооперативний союз “Централ”. Детальніших біографічних даних не виявлено), якого…

Спільний шлях Української РСР і Білоруської РСР до складу держав-засновниць ООН

У радянській історіографії головними причинами включення Української РСР і Білоруської РСР (саме в такому порядку, встановленому на Ялтинській і потім підтвердженому на Сан-Франциській конференціях, йшли тоді назви цих двох союзних республік) до складу первинних держав-членів Організації Об’єднаних Націй вважалися великі…

Угорська революція 1956 року та її відгомін в Україні

На нараді в ЦК КПУ 5 листопада 1956 року взяли участь усі секретарі ЦК, заввідділами ЦК, усі 6 заступників голови Ради Міністрів УРСР, 30 міністрів, 47 голів комітетів, 21 представник науки, культури, творчої інтелігенції, 14 секретарів парторганізацій відділів ЦК КПУ;…

Акція «Вісла» в інформаційній діяльності американських лемків: дипломатичний аспект

Акція “Вісла” в інформаційній діяльності американських лемків: дипломатичний аспект УДК 327: 39 (477.87) (437.6) (438) Summary The article is devoted to the study of the activities of the representatives of the Lemko Diaspora in the United States and Canada in…

Ukraina – wojna hybrydowa czy miatieżewojna?

Kryzys polityczny w Ukrainie zapoczątkowany brakiem podpisania porozumienia przedakcesyjnego z UE w listopadzie 2013 r. doprowadził do poważnych konsekwencji politycznych i militarnych w Europie wschodniej. Zastosowane przez Rosję metody militarne i propagandowe, zarówno na Krymie, jak i obecnie na wschodzie…

Щоденник члена української дипломатичної місії до США Ілька Борщака за 1919–1920 рр. як джерело до історії дипломатії доби Української революції 1917-1921 років. Частина І

Дипломатична діяльність України в ХХ ст. фактично започаткована участю української делегації в Берестейських мирних переговорах та підписанням 9 лютого (н. ст.) 1918 р. Берестейського мирного договору між Українською Народною Республікою та Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною і Болгарією, що, зокрема, передбачав налагодження…